Program Bohoslužieb na Veľkonočné sviatky

 

 
Deň Spomienka Breznička Kalinovo  Veľká Ves
17. 4. 2011 – Kvetná nedeľa na pamiatku Pánovho vstupu
do Jeruzalema  požehnanie ratolestí a pašie 
10:45 8:00 9:15
21. 4. 2011 – Zelený Štvrtok pamiatka poslednej večere, ustanovenie kňazstva, Eucharistie, nového prikázania  s obradom umývania nôh. 18:00 18:00 18:00
 22. 4. 2011 – Veľký piatok obrady Veľkého piatku, slávenie utrpenia a smrti Pána, pašie, slávnostné modlitby veriacich, poklona sv. krížu,sväté prijímanie.     15:00 15:00 17:00
  23. 4. 2011 – Biela sobota

Veľkonočnej vigílie, požehnanie veľkonočných jedál, slávnosť vzkriesenia.

o 8:00 otvorenie božieho hrobu

19:00 19:30  
  24. 4. 2011- Veľkonočná nedeľa 10:30 8:30 9:15
 25. 4. 2011 – Veľkonočný pondelok 10:30 8:00 9:15


        

Pridaj komentár