Požehnané dni misií vo farnosti Breznička

Od 26. novembra do 4. decembra 2011 farnosť Breznička spolu s filiálkami Kalinovo, Veľká Ves a Mládzovo prežila požehnané dni misií,ako nás o tom povzbudzuje Kódex kanonického práva v kánone 770, ktoré vykonali otcovia lazaristi, synovia sv. Vincenta páter Ondrej Skočík CM, páter Peter Bortel CM. Oporou a veľkým pomocníkom, svojou prítomnosťou bol páter provinciál Jozef Noga CM.

Za tých deväť dní, slávili 25 sv. omší, odznelo 35 príhovorov, vysluhovanie sviatosti zmierenia, návštevu chorých, stretnutia s mládežou a deťmi či už v kostole, aj na základných školách, adoráciu, krížová cestu vonku po uliciach Kalinova, mala zvláštnu atmosféru, akurát v ten deň sa rozsvietila vianočná výzdoba so stromčekom. Divadielko o sv. Kataríne Labouré nacvičili s deťmi z Brezničky Dcéry kresťanskej lásky sr. Mária a Sr. Helena, ktoré počas týždňa navštevovali všetkých chorých a spolu s nimi spytovali svedomie a tak ich pripravili na spoveď. V sobotu večerná sv. omša mala nádhernú atmosféru, pri nej si manželia obnovili manželské sľuby a ich vlastné deti im poďakovali za život. Misionári navštívili obecné úrady a stretli sa so starostami jednotlivých obcí. Mnohí si našli čas a ako sa niektorí veriaci vyjadrili, že neverili sebe či tu dokážu prísť každý deň a predsa to dokázali. Dokázali ich osloviť a otvoriť srdcia pre Boha. Denne v misijnej piesni sme spievali „ jedinú len dušu máš, prečo o ňu viac nedbáš ak ju stratíš“čo ti ostane. A o túto nesmrteľnú dušu jej spásu tu išlo počas tých nádherných deviatich dní.V posledný deň misií v nedeľu, farskej duchovnej obnovy, čo vlastne misie sú, boli požehnané misijné kríže a kríže pre domácnosti s povzbudením na vnútornú premenu. Zanechať zlo a konať dobro k tomu nám všetkým môže byť príkladom Svätý Pavol, lebo úprimne hľadal pravdu. Keď ju spoznal, dokázal opustiť presvedčenie zarytého Izraelitu a nasledovať Pravdu, ktorou bol Kristus. Aj v našom hľadaní a prezentovaní pravdy by sme mali mať aj trochu kritické postoje k vlastným názorom a predstavám, ktoré by sme mali ustavične konfrontovať s Pravdou, ktorou je Kristus.

Naša veľká vďaka patrí Pánu Bohu, že sme sa dožili týchto požehnaných chvíľ prežitých s otcami Vincentínmi.

Pridaj komentár