Benedikt XVI.: Ďalšie svetové stretnutie rodín bude vo Philadelphii v roku 2015

Na záver svätej omše v parku Bresso Benedikt XVI. predniesol tradičný príhovor pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v siedmych rozličných jazykoch. V taliančine poďakoval kardinálovi Enniovi Antonellimu, predsedovi Pápežskej rady pre rodinu a kardinálovi Angelovi Scolovi, milánskemu arcibiskupovi za prípravu a realizáciu Siedmeho svetového stretnutia rodín.

 Oznámil tiež, že budúce svetové stretnutie rodín sa uskutoční v roku 2015 vo Filadelfii v Spojených štátoch amerických. V príhovore po francúzsky zveril všetky rodiny pod ochranu Svätej rodiny z Nazareta, aby boli miestami, kde sa rozvíja život, rodinami, kde Boh nájde svoje miesto! V angličtine poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii práve končiaceho sa svetového stretnutia. 

Španielsky hovoriacim pútnikom predstavil Máriu ako model dokonalej dcéry, matky a manželky, s povzbudením, aby sa domácnosti stále viac stávali chrámami Boha a pravými domácimi cirkvami v trvalej vernosti. V portugalčine vyzval veriacich, aby spolu oslavovali Boha, aby nedeľu venovali Bohu a spoločnému odpočinku, pretože On dáva silu prekonať všetky ťažkosti. V poľštine sa obrátil predovšetkým na mladých, aby si osvojili logiku „byť“ namiesto logiky „mať“ a aby pomáhali ostatným prežívať Pánov deň ako sviatok v rodinnom kruhu. Nakoniec sa opäť vrátil k taliančine a povedal:„Drahé rodiny Milána, Lombardie a celého sveta! S láskou vás pozdravujem a ďakujem za vašu prítomnosť. Povzbudzujem vás, aby ste boli vždy solidárni s rodinami, ktoré žijú vo väčších ťažkostiach. Mám na mysli ekonomickú a sociálnu krízu a tiež nedávne zemetrasenie v regióne Emilia. Nech vás vždy sprevádza a posilňuje Panna Mária!“ 


Po svätej omši odišiel do Arcibiskupského paláca na spoločný obed s kardinálmi a niekoľkými rodinami, ktoré sa zúčastnili na 7. svetovom stretnutí. 

Popoludní 16.30 hod sa ešte stretol a pozdravil členov nadácie Famiglie 2012 a členov organizačného výboru tejto pastoračnej návštevy. Následne odišiel na milánske letisko Linate, kde po rozlúčke s civilnými predstaviteľmi mesta o 17.30 odletel späť do Ríma. – js – 

Pridaj komentár