Pápežský stolec je prázdny, preto sa môžeme modliť:

Bože, večný pastier svojho ľudu,
ty po všetky časy vedieš a ochraňuješ svojich veriacich;
pre svoju nesmiernu lásku daj Cirkvi takého pápeža,
ktorý by sa ti páčil svätosťou života
a nám sa stal starostlivým pastierom.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Pridaj komentár