Veriaci z Kalinova, Brezničky a Veľkej Vsi navštívili Loreto, Lanciano, San Giovani Rotondo, Pietrelcinu a Rím.

V tomto roku si pripomíname 100 rokov od stigmatizácie a 50 rokov od smrti Sv. pátra Pia. Pri tejto príležitosti veriaci farnosti Breznička navštívili jeho rodisko Pietrelcinu a miesto kde celý život žil San Giovani Rotondo. Bez ohľadu na to, aký ľahký alebo ťažký bol život Pátra Pia, vždy sa pokúšal povzbudzovať ľudí, ktorých stretol. „Modlite sa, dúfajte a nevzdávajte sa!“ Toto bolo jeho ustavičné motto, jeho dobrosrdečná odpoveď tým, ktorí prišli k nemu po radu. Každý, kto sa s ním zhováral, odchádzal s väčšou nádejou a dôverou v Pána. V duchu tohto motta sme sa vybrali na púť a spolu s nami aj šesť evanjelikov po jeho stopách v dňoch 4. až 8. marca 2018. Prvou našou zastávkou bolo Loreto. V Bazilike P. Márie Loretskej sa nachádza dom sv. Rodiny v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete. Keď v roku 1263 Svätá zem definitívne padla do rúk islamu, dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa legendy však príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený anjelmi cez hory a more, najprv do Dalmácie. 10. mája 1291 postavili dom na zem v Trsatu nad Rjekou. V noci na 12. decembra dom zmizol a anjeli ho premiestnili na pobrežie Jadranského mora do oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo 7. septembra 1295 do Loreta. V „Domčeku Panny Márie“ sme ďakovali za Máriino fiat, staň sa. Tým fiat sa všetko začalo. Sv. omšu sme slávili s kňazmi a pútnikmi z Lamača a Valaskej Dubovej. Okrem Domčeka Panny Márie veľmi nás potešila Slovanská kaplnka, kde na oltári vedľa Panny Márie sú naši vierozvestci. Nástenný odraz predstavuje sv. Cyrila a Metoda pred pápežom Hadriánom v bazilike Sancta Mária Magiore, ktorý schvaľuje slovanské bohoslužobné knihy. Odvtedy uplynulo 1150 rokov. Po ceste do San Giovani Rotondo sme sa zastavili v Lanciane, kde sme mali možnosť sa pomodliť pri dvoch eucharistických zázrakoch, ktoré sa tu stali. Po ubytovaní v San Giovani Rotondo sme navštívili nový chrám sv. Pia z Pietrelčiny a naše kroky smerovali ku kostolu Panny Márie Vďaky, kde sme mali sv. omšu a potom sme sa presunuli do krypty, kde sa nachádzajú neporušené pozostatky sv. Pia. Bolo to veľmi silné, ako si Pán chráni svojich vyvolených, cez ktorých koná zázraky. V sobotu 17. 3. 2018 toto miesto navštívi sv. Otec František. San Giovanni, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20. septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov. Hoci sa páter Pio snažil svoje stigmy skrývať, chýr o nich sa rozniesol a do San Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy veriacich, aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho na spoveď. Po raňajkách sme pokračovali do rodiska pátra Pia do Pietrelciny. Svätú omšu sme slávili v kostole sv. Rodiny, potom sme navštívili kostol Panny Márie kráľovnej anjelov, kostol sv. Anny, kde bol pokrstený na prvom sv. prijímaní, kde miništroval. V jeho rodnom dome na vlastné oči sme videli v akých pomeroch vyrástol. Naša cesta sa začala uberať na Rím, kde sme si vykonali púť k hrobu sv. Petra a k hrobu sv. Jána Pavla. Niektorí pútnici boli prvýkrát v bazilike sv. Petra, ktorá na nich zapôsobila neuveriteľným dojmom. Neopísateľným dojmom na nás zapôsobilo stretnutie so svätým Otcom Františkom, ktorý po generálnej audiencii prechádzal bazilikou. Pristavil sa pri našej skupine a udelil nám a našej farnosti požehnanie. Večer sme v bazilike Santa Maria Maggiore sv. omšou ďakovali za 1150 rokov schválenia slovanskej liturgie Hadriánom II. za štvrtý liturgický jazyk Európy a za našu púť. Po sv. omši sme sa ešte nakrátko zastavili v bazilike sv. Prassedy kde žili naši vierozvestcovia počas svojho pobytu v Ríme v rokoch 867 až 869.

ThLic. Mgr. Štefan Kosturko