Blahoprianie k Veľkej noci

ALELUJA, RADUJME SA…Radosť – niečo čo nám v týchto dňoch chýba, niečo čo by sme radi opäť prežívali vo svojich srdciach. Ale nemusíme sa trápiť, veď podstata radosti je tu aj dnes. A tou radosťou je zvesť o tom, že Ježiš vstal zmŕtvych! Ježiš – nekonečné Dobro a nekonečná Láska aj za mňa zomrel na dreve kríža, za mňa trpel, za mňa sa obetoval – lebo ma miloval a keď si už všetci mysleli, že je koniec, tak On vstal zmŕtvych… Dal nám všetkým veľkú nádej, že niečo podobné čaká aj nás… Dobro zvíťazilo nad zlom, Láska nad nenávisťou, Pokoj nad nepokojom, Nádej nad zúfalstvom. On zomrel, aby som ja mohol žiť a by som mohol opäť žiť v radosti… Želám a vyprosujem všetkým Vám drahí moji priatelia ako aj Vašim drahým radostné, požehnané a na milosti, lásku, dobro, odpustenie a pokoj bohaté sviatky Pánovho zmŕtvychvstania. Mám Vás rád, nosím Vás vo svojom srdci, myslím na Vás v modlitbách a posielam Vám svoje požehnanie †