Požehnanie obnovenej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Brezničke – Červeni.

Sv. otec Benedikt XVI. povedal: „Spoločnosť, v ktorej žijeme a celý svet potrebujú evanjelium. Ježiš je pravý a jediný poklad, ktorý máme, aby sme ho dávali ľudstvu“. Mužovia a ženy našej doby po ňom hlboko túžia, aj keď sa zdá, že ho ignorujú alebo odmietajú. Práve spoločnosť, v ktorej žijeme, Európa a celý svet ho nesmierne potrebujú. Nám bola zverená táto mimoriadna zodpovednosť , ktorú máme žiť radostne a plní angažovanosti, aby naša civilizácia bola takou, kde vládne pravda, spravodlivosť, sloboda a láska, ktoré sú „zásadnými, nenahraditeľnými piliermi“ skutočne usporiadaného a pokojného spolunažívania.

V takomto duchu sa nieslo stretnutie rodákov 10. 10. 2010 blízko Brezničky v osade Červeň, v novohradskom dekanáte, ktorý sa stretli pri príležitostí požehnania novej sochy Sedembolestnej Panny Márie, pretože pôvodnú zlodeji ukradli . Kaplnka bola postavená v roku 1949 a požehnaná v máji toho istého roku tamojším farárom Jánom Belčánym. Bolo to z vďaky Pánu Bohu za záchranu osemnásťročného syna, ktorý sa na prosby k Panne Márii uzdravil. Prešlo odvtedy šesťdesiatjeden rokov a zub času a zlodeji sa podpísali aj na tejto kaplnke. Začiatkom septembra 2010 skupina nadšencov začala rekonštrukčné práce, zakúpila sa nová socha a celé dielo bolo korunované slávnostnou posviackou, ktorú vykonal ThLic. Štefan Kosturko, kanonik za prítomnosti pátra Petra Vagaša, SVD z Vidinej. Nádherné počasie, rodáci ktorí tam kedysi žili prišli na túto slávnosť. Pri sv. omši ďakovali Pánu Bohu za dar viery a prosili o jej zachovanie pre seba, svoje deti a vnúčatá. Úctu a lásku ku kresťanským koreňom vyjadrili aj pri spoločnom posedení, kde bolo vyjadrené, že kaplnku stavali vo veľmi ťažkých časoch a terajšia generácia s láskou ju dala do poriadku. Tým vyjadrili, že Ježiš a Mária sú ich najväčšie poklady a k tomu im má pomôcť aj príhovor a ochrana Sedembolestnej Panny Márie.

Pridaj komentár