Veľka Ves

V máji r.1991 na Sviatosť najsvätejšej trojice p. farár Milan Fečke vykonal
vo Veľkej Vsi pri Dome smútku
posvätenie kríža zhotoveného p. Ďuricom.

Posviacka Svätého kríža,
na tom najdôstojnejšom mieste, kde sa schádzajú osudy a životy ľudí všetkých dôb a všetkých čias. Schádzame sa tu na cintoríne, kde vrcholia životné cesty všetkých bez rozdielu.
Prišli sme spoločne aby sme posvätili
tento Svätý kríž
na znamenie lásky, znamenie viery,
znamenie nádeje, ktorú vkladáme do tohoto Svätého kríža.

 

Kríž je znakom spásy, je pre nás Božou silou, Kristus nás vykúpil svojim krížom a zmŕtvychvstaním. Kríž v dome kresťana je priznaním sa ku Kristovi a pripomienkou krstu pri ktorom nás kňaz po prvý raz poznačil znakom kríža.

Pane,
požehnaj tento kríž,
aby nám bol ochranou
a priviedol nás k spáse.
Nech upevňuje našu vieru.
Nech nám dá silu konať dobré skutky
a prinesie vykúpenie.
Nech je nám útechou v žiali
a zbraňou proti všetkým nástrahám zlého.
O to tu prosíme skrze Krista nášho pána

Pridaj komentár