Kalinovo

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Kalinove.

Kalinovo leží v Stredoslovenskom kraji na území historického Novohradu v okrese Poltár. Rozprestiera sa v Lučenskej kotline, ktorá je zo severnej strany ohraničená južným úpätím Slovenského Rudohoria a z južnej otvorená. Obcou preteká rieka Ipeľ. Z východnej strany sa ponad ňu vypína kopec Háj, z ktorého je najkrajší pohľad na okolie. Nadmorská výška v strede obce je 207 m, v obci 190 – 365m.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1279 v listine Ostrihomskej kapituly. Vznik názvu obce nie je zistený. Usudzuje sa, že to mohlo byť od slova „kalina“ – ker, ktorý dodnes v obci rastie. Pravdepodobne tak vznikol aj názov časti Kalinova – Hrabova /hrab – pôvodne Grab – druh stromu/.
Hranicou medzi Kalinovom a Hrabovom bol vždy Ipeľ, ktorý sa v minulosti svojvoľne premiestňoval, čo občas spôsobovalo medzi obyvateľmi obidvoch obcí nedorozumenia. O niekoľko rokov po oslobodení sa zrodila myšlienka zlúčenia obcí. Táto významná miestna udalosť sa uskutočnila v roku 1960, kedy sa obyvatelia oboch obcí dohodli na spoločnom názve Kalinovo. Odvtedy je obec z ľavého brehu Ipľa súčasťou Kalinova, a tvorí jeho východnú časť – časť Hrabovo.

Základný kameň kostola Povýšenia sv. kríža posvätil dňa 14.9.1994 Mons. Eduard Kojnok, rožňavský biskup.

Kostol sa po predbežných prípravách na jeseň roku 1994 začal stavať 25.marca 1995 po vydaní stavebného povolenia, ktoré vydal Obú ŽP Poltár 6.3.1995.

Práce na stavbe kostola postupovali veľmi rýchlo, takže v decembri bol osadený bohostánok a kríž. Teda na Vianoce, tak ako deväť mesiacov prebýval Pán Ježiš v lone matky, tak po deviatich mesiacoch sa v tomto kostole slúžila prvá sv. omša. Sv. omše boli v tomto kostole do Veľkej noci. Od mája pokračovali dokončovacie práce: obloženie stropu, uloženie dlažby, nainštalovanie organu, lavíc, liturgického zariadenia.

Obú ŽP Poltár vydal 12.9.1996 kolaudačné rozhodnutie, aby 14.9.1996 mohol kostol posvätiť Mons. Eduard Kojnok, rožňavský biskup.

Charakteristika kostola:

Kostol je dielom projekcie PD Kalinovo a jej vedúcej p. Hedvigy Tuhárskej. Je to jednoloďová, jednoduchá predĺžená stavba. Vpredu je veža, ktorá je súčasťou vchodu na chór. Vzadu za svätyňou je sakristia. Kostol má ako keby dve krídla. Pravé slúži ako spovedná miestnosť a ľavé ako vchod s predsieňou. Zariadenie kostola prezrádza k čomu je zasvätený. Uprostred je situovaný svätý kríž medzi dvoma zvislými stĺpmi – ich žltá farba symbolizuje ďalšie dve božské osoby. Takže čelný pohľad tvorí obraz tajomstva Najsvätejšej Trojice. Pod krížom je umiestnený bohostánok. Oltár je upevnený ako keby na kmeni stromu – lebo kríž je stromom života – na ktorom sú symboly: dve ryby a päť chlebov, prisľúbenie duchovného pokrmu. Ambón je tiež v tvare kmeňa, na ktorom sú symboly štyroch evanjelistov.

Celá stavba kostola bola realizovaná brigádnicky. Celkovo sa odpracovalo 13 760 hodín.

Pôvodný rozpočet na kostol bol 2 500 000 Sk.

Posviacka zvonov

15.6.1997 posvätil naše 2 zvony rožňavský biskup Mons. Eduard Kojnok. Zvony ulial JOSEF TKADLEC HALENKOV

  1. zvon: Ružencovej Panny Márie ( priemer 755 mm, hmotnosť 240kg)
  2. zvon: Sv. Michala Archanjela ( priemer 565 mm, hmotnosť 115 kg)

Začiatok marca sa roku 1998 uskutočnila elektrifikácia zvonov.

Posviacka kríža pred kostolom

19.9.1999 sme slávili tretie výročie posviacky nášho kostola. Pri tejto príležitosti bol posvätený i drevený kríž pred kostolom.

12.12.1999 posvätil sochu Božského Srdca Ježišovho rožňavský biskup Mons. Eduard Kojnok .

Pridaj komentár