Desiate výročie zboru Campana

10. výročie založenia Chrámového zboru Campana v Brezničke .

V kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke sa v nedeľu 21. novembra 2010 rozozvučali nádherné tóny liturgického spevu v podaní Zboru Campana, ktorý si pripomenul 10. výročie od svojho založenia. Na slávnosť Krista Kráľa ďakovnú sv. omšu slávil ThLic. Štefan Kosturko, kanonik, ktorý sa všetkým zboristom ktorý spievajú, ale aj spievali poďakoval za šírenie Božieho kráľovstva svojím spevom. V homílii pripomenul starobylú tradíciu zborového spevu na oslavu Boha. Súčasne však upozornil na skutočnosť, že všetci, nielen zboristi, majú mať aktívnu účasť na liturgickom slávení. Práve v súzvuku profesionálneho spevu s ľudovým je možné zažiť hĺbku modlitby a vydať svedectvo viery. Zaželal zboru, aby zachovávali dedičstvo zborového spevu naďalej. Po sv. omši nasledoval slávnostný koncert. Najkrajším hudobným nástrojom je ľudský hlas. 

Spevom oslavovať Boha sa podujal tento zbor práve pred desiatimi rokmi. Zbor nadviazal na tradíciu zboru, ktorý existoval už dlhšiu dobu vo farnosti Breznička a vychádzal z miestneho silne zakoreneného návyku spevu na svätých omšiach , kde veriaci vždy radi a nábožne spievali počas sv. omše. Novú epochu v zbore spájame s príchodom Oľgy Jackuliakovej – Budinskej, Janky Purdekovej, neskôr Martiny Paprnákovej a potom Terézie Kelementovej s Máriou Budáčovou, z ktorých sa stali aj výborné organistky a sú veľkou oporou zboru. Zbor pod vedením Oľgy Jackuliakovej – Budinskej sa zameriava predovšetkým na sprevádzanie liturgie slávnostných svätých omší v kostoloch Brezničskej farnosti a na okolí.

Ako vlastne vznikol názov Campana? Spoločným hľadaním názvu sa členovia zboru jednoznačne rozhodli pre názov Campana, čo latinsky znamená zvon. Pretože zvon svojim silným hlasom od pradávna zvolával kresťanov do spoločenstva. Takisto aj zboristi chcú byť hlasom, ktorý zvoláva veriacich na oslavu nášho Pána, pričom zbor necháva priestor počas sv. omše aj spevu veriaceho ľudu, ktorý takto tiež vyjadruje svoju vieru a nábožným spevom sa zúčastňuje liturgie.

Organizuje stretnutia zborov z novohradského regiónu pod názvom Adventné stretnutie. Vo vianočnom období sú to vianočné koncerty po okolitých farnostiach ako je Lučenec, Fiľakovo, Divín, Stará Halič, Tomášovce a Veľká Ves.

Zbor sa zúčastnil aj na mnohých súťažných festivaloch v oblasti chrámového zborového spevu: v  Lučenci,  Malom Krtíši, Modrom Kameni, vo Zvolene a Banskej Bystrici a tiež na dvoch medzinárodných súťažiach v Bratislave a doposiaľ najväčším zážitkom pre zbor bola súťaž v Olomouci. Na týchto súťažiach bol spev hodnotený odbornými porotami, čo viedlo aj k zvýšeniu kvality zboru. Zlaté pásmo, ktoré zbor získal na súťaži v Banskej Bystrici, kde sa stal víťazom kategórie cirkevných speváckych zborov, bolo toho len dôkazom. V roku 2011 sa zbor chystá na medzinárodnú prehliadku chrámových zborov v San Maríne na ktorú sa intenzívne pripravuje.

Týmto podujatím v predvečer sviatku sv. Cecílie, patrónky hudobníkov zbor oslávil piesňou Krista Kráľa a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Brezničšský chrám zaznel spevom na oslavu víťazného Krista. Zboru z celého srdca želáme veľa síl a nadšenia naďalej spevom šíriť lásku a porozumenie medzi ľudmi.

 

ThLic. Štefan Kosturko

Pridaj komentár