Stretnutie so Sv. Otcom

Svetové stretnutie mládeže so Svätým Otcom v Madride

 

Svetové dni mládeže (SSM) je udalosť, ktorá smeruje k naplneniu výzvy Svätého Otca Jána Pavla II. k novej evanjelizácii, ktorá sa má dotknúť mladých ľudí. Svetové dni mládeže dávajú mladým príležitosť prežiť skúsenosť spoločného putovania, modlitby a spoločenstva. Téma pre 26. Svetové dni mládeže je "Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere" (porov. Kol 2, 7).

Púť na svetové dni mládeže oficiálne organizuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. Registrácia na SSM je podmienená na skupiny z jednotlivých diecéz. Pre mladých od 15 rokov (výnimky možné po dohode) z rožňavskej diecézy preto ponúkame možnosť spoločne sa zúčastniť na Svetových dňoch mládeže v Madride v dňoch od 16. do 21. augusta 2011 ako aj možnosť pobudnúť pár dní v spoločenstve veriacich mladých ľudí v jednej zo španielskych diecéz, ktorá nás privíta počas Dní v diecézach v termíne od 11. do 15. augusta 2011. Pre účastníkov zabezpečujeme spoločnú dopravu, ubytovanie, stravu a program v španielskej diecéze a Madride. Cena na osobu pri registrácii do 28.2.2011 je 420 EUR, do 31.5.2011 je 460 EUR a do 30.6.2011 je 500 EUR.  Bližšie informácie o organizácii, programe, poplatkoch, termínoch platby a oficiálny registračný formulár (každý účastník sa musí zaregistrovať a presne vyplniť potrebné informácie) nájdete na internetovej stránke www.madrid2011.sk alebo v našej farnosti sa môžte prihlásiť u duchovného otca.

Pridaj komentár