Ekumenický svetový deň modlitieb

História Svetového dňa modlitieb sa začala písať v roku 1887. Vtedy sa zišlo v Missouri (USA) 300 žien z jedenástich kresťanských cirkví, aby založili misijné združenie žien na pomoc biednym prisťahovalcom, ktorí prichádzali za prácou do Ameriky. Neskôr slávenie dňa modlitieb nadobudlo nové smery a rozšírilo sa do celého sveta. Od roku 1927 možno už hovoriť naozaj o Svetovom dni modlitieb. V Európe sa toto ekumenické laické hnutie rozšírilo najmä po 2. svetovej vojne.

 

V roku 1968 vznikol Medzinárodný výbor SDM so sídlom v New Yorku a Svetovým dňom modlitieb sa stal prvý marcový piatok. Odvtedy sa toto hnutie rozšírilo do vyše 170 krajín sveta. Symbol ESDM je výrazom toho, že sa schádzajú ľudia na modlitby zo všetkých strán, kľačiac vytvárajú kríž a sú navzájom spojení. Biblické texty a modlitby pre bohoslužbu pripravujú každý rok kresťanky z niektorej inej krajiny. Na medzinárodnej konferencii, ktorá sa koná každé štyri roky, sa vyberajú témy a krajiny pre vypracovanie modlitebných textov. Finančná zbierka, ktorá sa pravidelne koná pri týchto modlitbových stretnutiach, prispieva na konkrétne schválené projekty danej krajiny.
Tento rok modlitby pripravili ženy z Čile na tému: „Koľko máte chlebov?“
Chlieb je v našich domovoch najdôležitejšou potravinou. Nesmie chýbať pri žiadnom jedle. Aj v tých najchudobnejších domoch ponúkame hosťom kávu, čaj alebo maté a chlieb, aby sme im prejavili svoju pohostinnosť. Keď ženy miesia cesto, vkladajú doň zároveň svoju lásku ku všetkým, ktorí neskôr budú chlieb jesť. To, že vo svete existuje hlad, je hanba. V ustavičnom hluku, ktorý nás obklopuje, často nepočujeme zúfalé volanie mnohých bratov a sestier o pomoc. Ak sa s nimi rozdelíme o chlieb, je to  prejav solidarity a nádeje vkladanej v Krista. Počujme otázku, ktorú sa Ježiš spýtal svojich učeníkov: Koľko máte chlebov? Položme túto otázku sami sebe: Koľko chlebov máme?
Tohoročný  SDM bude v nedeľu 6. marca 2011 o 16:00 hod v evanjelickej fare v Kalinove. Srdečne Vás všetkých pozývame.

 

Pridaj komentár