Príručka na pôstne obdobie


Pôst a nutnosť vyváženej kompenzácie, lebo nie je možné odopierať si a zároveň si nedopriať !
Posti sa od:                                            Dopraj si:

– posudzovania iných                                                 – vidieť a tešiť sa z prítomnosti  Krista
– vyzdvihovania a poukazovania na odlišnosti      – tešiť sa z jednoty života  
– myšlienok na svoje choroby a trápenia               – potešenia z liečivej sily plynúcej z Boha 
– slov ktoré očierňujú  špinia a zraňuj                  – myšlienok a slov, ktoré očisťujú
– hryzavej nespokojnosti                                         – vďačnosti
– hnevu                                                                       – trpezlivosti
– pesimizmu                                                               – optimizmu
– prílišných a zbytočných starostí                           – dôvery v Boha
– sťažovania si                                                           – ocenenia
– negativity                                                                – súhlasu s Božou vôľou
– byť pod ustavičným tlakom                                  – ustavičnej modlitby
– zatrpknutosti                                                         – odpustenia
– nepriateľstva                                                         – nenásilia a nestavania sa na odpor
– zahľadenosti do seba                                            – súcitu a sú trpnosti s inými
– osobných strachov                                                 – večnej Pravdy
– zdeptanosti a beznádeje                                       – nádeje
– toho čo vedie k depresii                                       – pravdy, ktorá povznáša
– letargie a otupenosti                                            – nadšenia, entuziazmu
– neprajnosti a podozieravosti                               – pravdy, ktorá je prajná
– myšlienok, ktoré oslabujú                                  – prisľúbení, ktoré inšpirujú
– zotrvávania v tieňoch bolesti                              – svetla pokojnej útechy
– planých ohovárok                                                 – zmysluplného ticha
– problémov v ktorých sa utápaš                            – modlitbu, ktorá oslobodzuje     a     povznáša 
Doplň svojimi vlastnými predsavzatiami pre kvalitu pôstu tela, duše a pre rozvoj duchovných  schopností, pre vyváženú harmonickú regeneráciu zdravého zmysluplného života.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár