Stretnutie matiek vo Svite.

      Nech je oslávený Pán vo všetkých mamách na celom svete…

      Do Svitu na troj dnie ma pozval Pán cez moju dcérku. Boli to požehnané dni. Všetky pocity a dojmy sa určite nedajú položiť na papier. Ale predsa cítim potrebu podeliť sa s Vami o tom, aká potrebná je Moja aj Tvoja modlitba milá sestra, mama, ktorá sa ešte nemodlíš za deti svoje, naše a všetky deti na svete. Bola som unesená z celého pobytu vo Svite a prežívala som modlitby s otvoreným srdcom a úprimne. Možno prvý krát v živote som sa modlila aj za iné deti. Deti v domovoch , deti trpiace v Afrike, deti z Japonska, deti vo väzení. Do svojich modlitieb som zahrnula aj deti, za ktoré sa ešte nik nemodlí. Naplnená radosťou a povzbudená do ďalších a vrúcnejších modlitieb som sa rozlúčila s ostatnými maminami. 

Zbalila som si svoje veci a spolu s dcérou sme sa vybrali čakať autobus na SAD. Prichádza autobus plný mladých ľudí „Detí“. Pre našu batožinu miesta dosť, ale pre nás už nie. Naša mládež cestovala pohodlne, v ušiach slúchadlá a v rukách mobilné telefóny. Niektorí na kolenách  „vecičky, krabičky „ , ktoré ich naplno zamestnávali, a nevnímali nič okolo seba. Môj pocit bol zmiešaný, ale povedala som si … nevadí… .  Posedávala si tri dni, tak to vydržíš a zahrnieš aj tieto deti do modlitby, a odovzdáš ich Pánovi, on sa o nich postará. Moja dcérka však zrejme mala iný pocit ako ja. Oslovila jedno dieťa, či by neuvolnilo miesto. Ako poďakovanie mu  ponúkla modlitbu. Reakcia bola: „Ja to nepotrebujem!“ Ako veľmi sa mýli. Pane ty to vieš, odpusť mu. Na záver mojich pár riadkov by som sa chcela poďakovať zo srdca Vám, milé matky, ktoré sa spolu modlime v komunite Útecha za naše deti. Som hrdá, že i ja som mohla zložiť sľub a stať sa členkou komunity. Hrdá i napriek skúsenosti pri cestovaní domov. Ešte viac som sa zamyslela a utvrdila, aká potrebná je naša modlitba, milé mamky. Zo srdca pozdravujem naše spoločenstvo, tiež našu mamu Janku! Veľmi sa teším z našej mamy Moniky, novej koordinátorky Rožňavskej diecézy. Spájam sa s Vami v modlitbe.

Úprimné Pán Boh zaplať za pozvanie Pánovi a Tebe mama Anetka!

Už teraz sa teším na ďalšie stretnutie vo Svite.

 

                                                                                  Mama  Elena   z  Kalinova

Pridaj komentár