Svit 25. – 27. marec 2011

V dňoch 25. – 27. marca 2011 sa uskutočnilo veľké stretnutie Modlitieb matiek vo Svite. Bolo to stretnutie matiek celého Slovenska, ktoré sa koná raz ročne v pôstnom období. Bolo nás okolo tisíc matiek. Medzi našich hostí patrili i dve maminy z Českej republiky. Pri tom krásnom počte matiek zo všetkých diecéz je dosť smutné zastúpenie nás,  matiek z Rožňavskej diecézy. Na tomto trojdní nás bolo päť. Z Kalinova tri maminy. Je veľkou chválou Pána, tiež ochota ďalších matiek, ktoré sa zúčastnili aspoň sobotňajšieho programu, tohto milosťami požehnaného stretnutia. Nakoniec sa prihlásilo asi 30 mám. Prišiel celý autobus! Pán Boh zaplať! 

Za toto stretnutie sme sa začali modliť Deviatnik už 16. marca. Každá mamina individuálne, tiež záväzným jednodňovým pôstom a strelnou modlitbou k Svätej rodine.   V piatok 25. marca sa to všetko  začalo. Ani pre mňa to nebolo ľahké rozhodnutie ísť, a čo rodina? Práve v tento deň môj manžel i syn mali meniny. Ako môžem odísť? A na druhej strane otázka! Čo krajšie a čo viac môžem im ja dať, alebo pre nich spraviť? Určite modlitba a ešte raz modlitba !! … Vôbec neľutujem, bol to čas prežitý s Pánom pre uzdravenie a požehnanie mojej rodiny. Chvála Ti Pane! Stretnutie sa začalo prezentáciou okolo 15. hod., tiež ubytovaním v ubytovni Skala a Mladosť. O 18. hodine sme začali naše trojdnie krížovou cestou, po nej Svätou omšou, ktorú celebroval košický pomocný  biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pri tejto svätej omši som si opäť pripomenula sľuby, ktoré nám dal Pán Ježiš, keď bol tu na zemi. „Proste a dostanete!“ a „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás posilním!“ Ďalej sme pokračovali prvým dňom nášho trojdnia. Symbolom bol kríž, urobený z farebných papierov, na ktoré sme si každá  i každý kňaz napísali slová „Chcem Pane plniť Tvoju vôľu!“ Počas celej noci bola v našej ubytovni vyložená Sviatosť oltárna. My tri sme adorovali o pol noci. I napriek úplne vyčerpávajúcemu programu a tiež našej cesty vlakom i autobusom, ani jedna z nás necítila únavu. Boli sme naplnené silou Ducha Svätého! Chvála Ti Ježišu Kriste!Druhým  dňom bola sobota. Spoločné raňajky a opäť cesta, ktorá nás viedla do kostolíka. Cestou sme sa modlili, a tešili na naše Kalinovské maminy. O 8. hodine sme začali program modlitbami a piesňami k Duchu Svätému. Ďalej nasledovala prednáška pátra Vojtěcha Kodeta na tému „Radujme sa z materstva“  Radujeme sa z materstva On disponuje všetkým, čo potrebujem, preto by sme sa mali skutočne radovať. Chce, aby sme boli šťastné a slobodné. Vieme, že hoci nám ťažkosti pripadajú úplne neriešiteľné, máme nádej, pretože s Ním je všetko možné. Pán od nás žiada, aby sme Mu dôverovali. Ježiš chce, aby sme prichádzali k Nemu a prosili Ho:“Pane, tu sú moje deti, miluješ ich väčšmi ako ja, dokážeš zmeniť aj to, čo je nad moje sily, preto ich odovzdávam do Tvojej bezpečnej a láskyplnej opatery a teraz sa raduje, lebo dôveru vkladám v Teba. Ďalej nasledovali chvíle na naše zdieľania, svedectvá, tiež čo nové v Modlitbách matiek O 14. 15 hodine sme slávili Svätú  omšu. Slávili sme ju spolu s 18 kňazmi. Bolo to niečo úžasne krásne a silné. Vďaka Ti Pane! Opäť nasledovala eucharistická adorácia a sľuby členiek komunity Útecha, oblastných a diecéznych koordinátoriek  Modlitieb matiek. Pri sľuboch sme dostali aj kňažské požehnanie od otca Mariána a otca Mikuláša a to nie len pre nás, ale aj naše deti a manželov.No a blíži sa záver nášho trojdnia. Nedeľa, deň Pánov. 7. 30 hod. Svätá omša v kostole. Príprava začala už v sobotu večer, pretože sme boli my matky z Rožňavskej djecézy, oslovené pripraviť ukončenie a tiež poďakovanie za celé naše stretnutie. Pán Boh nás viedol a pomáhal nám. Nasledovalo ukončenie Modlitieb matiek, zdieľanie a nakoniec nám bolo udelené požehnanie so sviatosťou oltárnou. Pán Boh zaplať!!   Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a veríme, že nás bude viac aj z našej farnosti!

 Obráťte sa v modlitbe na Ježiša.

              Miluje vás.

     Všetkých vás miluje.

         Miluje vaše deti.

     Kedy uveríte, ako veľmi vás miluje?

 

 

                                                                                     Mama Alenka,  Anetka, Elenka

Pridaj komentár