Udeľovanie sviatosti birmovania

V týchto dňoch sa na mnohých miestach na Slovensku slávil deň rodiny. Svoj veľký deň 22. mája 2011slávila aj starobylá  farnosť Breznička. Po dôkladnej príprave  92 mladým ľuďom, ktorí vyšli z kresťanských rodín z Kalinova, Brezničky, Veľkej Vsi a Mládzova,  Mons. Vladimír Filo, rožňavský biskup udelil sviatosť birmovania

Títo dospelí  kresťania  budú veľmi potrebovať silu Ducha Svätého počas celého svojho života, pri voľbe životného stavu, povolania, v manželskom živote, a niektorí z nich možno aj v rehoľnom alebo  kňazskom povolaní. Budú veľmi potrebovať moc Ducha Svätého, aby boli odvážny pri odovzdávaní viery iným, najmä v rodinách ktoré si v budúcnosti založia, na pracoviskách na ktorých budú pracovať, ale aj všade tam kde sa budú pred naším PÁNOM i ľuďmi preukazovať, že sú dospelými veriacimi kresťanmi. Bez Ducha Svätého by nedokázali svoju vieru ani vyznávať, ani brániť, ani podľa nej žiť.  „Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnosť ďalších generácií.“  Vydarené podujatie sprevádzalo nádherné májové slniečko, ktoré akoby symbolicky vlialo svoje teplé lúče aj do vzťahov v celej farnosti.

Pridaj komentár