Z púte do Vatikánu a Ríma si priniesli pekné zážitky.

 

Vo štvrtok(2.6) sa vrátili na Slovensko pútnici z Ríma a Vatikánu unavení, ale plní nezabudnuteľných dojmov z cesty po svätých miestach kresťanstva a základov dnešnej spoločnej európskej kultúry.

            Púť pripravili zbor Campana a Rímskokatolícka farnosť Breznička. Po svätej omši za šťastnú cestu a šťastný návrat, počas ktorej na Brezničke pršalo, nám počas celej púti prialo pekné počasie, čo sme s radosťou komentovali v zmysle známej ľudovej riekanky: "Komu Pán Boh, tomu všetci svatí!"

            Po príchode a ubytovaní sme sa v nedeľu zúčastnili modlitby Raduj sa nebies kráľovnána Svätopeterskom námestí vo Vatikáne, ktorú viedol Svätý otec Beneditk XVI. Poobede sa pútnici zúčastnili na slovenskej svätej omši v kostole San Girolamo della Carita pri Slovenskej katolíckej misii v Ríme, kde účinkoval aj chrámový zbor Campana Breznička. Po omši nám predstavili činnosť misie a významné medzníky histórie týkajúcej sa práve Slovenska a osobne sa nám v rozhovore venoval aj veľvyslanec SR pri Svätej stolici spolu s pani manželkou. Nasledovali dva dni prehliadok Ríma a jeho najvýznamnejších kresťanských, historických a turisticky zaujímavých pamätihodnostiach.

 

            Ale vrchol programu prišiel v stredu na audiencii u Svätého otca Benedikta XVI., kde  sa účastníci obrovského počtu pútnikov z celého sveta, ktorých počet si nedovolím ani odhadnúť, vítal a požehnal pútnikov, ktorých mu predstavili zástupcovia jednotlivých národov spojených pod niektorým zo svetových jazykov. Napokon prišlo aj k očakávanému ohláseniu aj našej skupiny poľským zástupcom a hoci sme boli mierne sklamaní, že nás nemenovali, vzápätí prišlo obrovské prekvapenie plné emócií, keď priamo z úst Svätého otca prišlo privítanie v našej rodnej reči. Boli sme mimoriadne hrdí, že nás ako jedinú skupinu pútnikov osobne privítal, čo sme aj patrične ocenili v silne emotívnom pokriku a mávaním slovenskými vlajkami a skandovania: "Nech žije Svätý otec!" O tieto riadky sa s Vami delím stále plný nadšenia a emócií z prežitej púte. Všetci priami účastníci ešte dlhý čas budú v sebe spracovávať to množstvo zážitkov a pozitívnej energie, ktoré sme si priniesli z vydarenej púte do Ríma a Vatikánu.

Benedikt XIV

                                                                                                                                                                                                                                            Igor Gombala

Pridaj komentár