Púť k úcte sv. Anny Divín, 30. – 31. júl 2011

Sobota, 30. júla 2011

18:00 Rozjímavýposvätný ruženec v kostole Všetkých svätých – rožňavskí bohoslovci.

18:30 Svätá omša vo farskom kostole Všetkých svätých – novokňazi rožňavskej diecézy dp. Martin Trojan, kaplán Brezno – mesto a dp. Lukáš Tkáč, kaplán Divín

20:30 Krížová cesta na divínsku Kalváriu – vdp. Vladimír Lalík, farár z Boľkoviec s mládežníckym zborom.

23:00 Adorácia v kostole Všetkých svätých – vdp. Ivan Hupka, správca farnosti Brezno – Mazorníkovo s mládežou farnosti

24:00 Svätá omša v kostole Všetkých svätých – vdp. Ivan Hupka, správca farnosti Brezno – Mazorníkovo                                                                

Nedeľa, 31. júla 2011

6:00 Svätá omša v kostole Všetkých svätých – vdp. Ján Mihok, správca farnosti Divín.

7:30 Rozjímavý posvätný ruženec v kostole Všetkých svätých – Ružencové bratstvo.

8: 00 Svätá omša v kostole Všetkých svätých – vdp. Ivan Greňa, správca farnosti Jaklovce.

9:30 Procesia od farského kostola Všetkých svätých na pútne miesto – kaplnka sv. Anny.

10:00 Slávnostná odpustová svätá omša pri kaplnke sv. Anny

celebruje prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Počas celej púte sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia.

Sv. Anna, oroduj za nás.

Pridaj komentár