Farská púť do Izraela – Svätej Zeme.

 

 

Cena:

460,- €

 

letecky, 8 dní

v termíne:

05.03.2012 – 12.03.2012

destinácia:

Izrael

:: zmluvné podmienky CK

Program zájazdu:

 1. deň:odlet z Budapešti do Tel Avivu ,

2. deň: transfer z letiska do Haify – Hora Karmel – Svätyňa Stella Maris, Eliášova Jaskyňa, presun do Nazareta – prehliadka Baziliky Zvestovania, kostol Sv. Jozefa, večera a nocľah v Nazarete.

3. deň: po raňajkách výstup na Horu Tábor – kostol Premenenia Pána, návšteva okolia Galilejského jazera – Yardenit, Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev, Primát Sv. Petra, večera a nocľah v Nazarete.

 4. deň:  raňajky, presun do Jeruzalema, Staré mesto – Krížová cesta, Bazilika Božieho hrobu, možnosť nákupu na miestnom bazári, večera a nocľah v Betleheme.

5. deň:po raňajkách odchod autobusom údolím Wadi Qelt k Mŕtvemu moru, cestou zastávka v Jerichu, možnosť zakúpenia fakultatívneho výletu na Masadu a Qumrán, kúpanie v Mŕtvom mori,  večera a nocľah v Betleheme.

6. deň: raňajky, zastávka v Betánii, návšteva Olivovej hory –kostol Otčenáš, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, večera a nocľah v Betleheme.

7. deň: raňajky, Múr nárekov, Hora Sion – kostol Usnutia Panny Márie, Večeradlo, večera a nocľah v Betleheme.

8. deň: po raňajkách celodenný program v Betleheme: bazilika Narodenia, jaskyňa Mlieka, Pole pastierov, večera a nocľah v Betleheme.

9. deň:poraňajkách transfer na letisko do Tel Avivu, cestou zastávka v Ein Karem – mesto Jána Krstiteľa, prílet do Budapešti, následný transfer autobusom do Lučenca – Brezničky

Cena zahŕňa: letenka BUD- TLV a späť, transfer na letisko, klimatizovaný autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie

 v 2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením v 3* hoteli,  polpenzia formou švédskych stolov, odborný sprievodca, cestovné poistenie

Cena nezahŕňa: letiskový poplatok 60,00 €,  palivový príplatok podľa aktuálnej ceny paliva /momentálne je to 130,00 €/,obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy 60 USD/platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/

Pridaj komentár