Začiatok Svetových dní mládeže v Madride

Vatikán/Španielsko (16. augusta, RV) – Dnes sa v Madride začína 26. ročník Svetových dní mládeže na tému z Listu sv. apoštola Pavla Kolosanom (2,7) – „Zakorenení a postavení na Kristovi, pevní vo viere“. Tisíce mladých zo všetkých kútov sveta už dorazili do hlavného mesta Španielska, očakáva sa ešte asi milión chlapcov a dievčat. Svätú omšu, ktorou budú tohtoročné Svetové dni mládeže oficiálne otvorené, bude večer o 20.00 hod. na námestí Plaza de la Cibeles sláviť kardinál Antonio María Rouco Varela, arcibiskup Madridu. Eucharistia bude na počesť blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý zaviedol tradíciu týchto svetových stretnutí. Zajtra ráno o 10.00 hod. sa začne trojdňový cyklus katechéz s biskupmi na 250 miestach v Madride a okolí, v 35 jazykoch.

Svätý Otec príde do Madridu vo štvrtok 18. augusta napoludnie. Po uvítacom ceremoniáli na medzinárodnom letisku bude nasledovať slávnosť privítania na Plaza de Cibeles, kde po pozdravných slovách pápeža Benedikta XVI. piati zástupcovia SDM zo všetkých kontinentov pozdravia Svätého Otca a účastníkov stretnutia každý vo svojom jazyku. Druhý deň návštevy, piatok 19. augusta, sa začne pre pápeža zdvorilostnou návštevou u kráľa a kráľovnej Španielska v Palazzo de la Zarzuela, pokračovať bude stretnutím s mladými rehoľníkmi a tiež stretnutím s univerzitnými docentmi. Po hodinovom stretnutí v rámci obeda so skupinkou mladých, medzi ktorými bude aj Slovenka, prijme pápež Benedikt XVI. v priestoroch nunciatúry predsedu vlády. Vyvrcholením dňa bude večerná krížová cesta, ktorá bude meditáciou nad mnohými podobami utrpenia mladých v rôznym častiach sveta. V sobotu ráno má pápež Benedikt XVI. na programe vysluhovanie sviatosti zmierenia niektorým účastníkom SDM a následne svätú omšu so seminaristami v Katedrále Panny Márie Kráľovnej z Almudenu. V sobotu večer bude predsedať modlitbovej vigílii na letisku „Cuatro Vientos”, ktorá bude spojená s eucharistickou adoráciou. Mladí strávia noc tu pod holým nebom v očakávaní nedeľnej svätej omše s pápežom Benediktom XVI., ktorou 26. svetové dni mládeže ukončí.

K očakávaniam v týchto hodinách tesne pred začiatkom SDM 2011 madridský arcibiskup kardinál Rouco Varela pre Vatikánsky rozhlas povedal:
„Celé mesto Madrid, v prvom rade samozrejme Cirkev v Madride, ale aj Madridčania, ktorí sa necítia byť veľmi spojení s Cirkvou, vzrušene očakávajú príchod Svätého Otca a už zažívajú príchod množstva mladých. Je to podujatie, počas ktorého sa viera Cirkvi a viera mladých prehlbuje a stáva sa veľkým svedectvom pred svetom. Madrid je mestom, ktorého história bola stále charakterizovaná vierou v Ježiša Krista a spoločenstvo Cirkvi sa nikdy neoddelilo od jednoty s Petrovým nástupcom. Veríme, že tieto dni môžu povzbudiť mladých celého sveta, aby vo svojom živote smelo čelili neistote, a to s istotou odpovede Ježišovi Kristovi.“

Ako ďalej uviedol madridský arcibiskup, jedným z patrónov SDM je sv. Ignác z Loyoly, ktorý kladie do centra „Božiu slávu“ a poznamenal: „Prežívajúc prítomnosť a budúcnosť v tejto perspektíve Božej slávy sa všetko mení.“

Zdroj: http://www.oecumene.radiovaticana.org

Pridaj komentár