Púť do Izraela – Svätej Zeme

 

IzraelProgram zájazdu:

1. deň: z Lučenca transfer autobusom na letisko do Budapešti, odlet z Budapešti do Tel Avivu ,

2. deň: transfer z letiska do Haify – Hora Karmel – Svätyňa Stella Maris, Eliášova Jaskyňa, presun do Nazareta – prehliadka Baziliky Zvestovania, kostol Sv. Jozefa, večera a nocľah

3. deň: po raňajkách výstup na Horu Tábor – kostol Premenenia Pána, návšteva okolia Galilejského jazera – Yardenit, Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev, Primát Sv. Petra, večera a nocľah v Nazarete.

4. deň:raňajky, Staré mesto Jeruzalem – Krížová cesta, Bazilika Božieho hrobu, možnosť nákupu na miestnom bazári, večera a nocľah v Betleheme.

5. deň:po raňajkách odchod autobusom údolím Wadi Qelt k Mŕtvemu moru, cestou zastávka v Jerichu, možnosť zakúpenia fakultatívneho výletu na Masadu a Qumrán, kúpanie v Mŕtvom mori,  večera a nocľah v Betleheme.

6. deň:raňajky,zastávka v Betánii, návšteva Olivovej hory –kostol Otčenáš, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, večera a nocľah v Betleheme.

7. deň:raňajky,Múr nárekov, Hora Sion – kostol Usnutia Panny Márie, Večeradlo, večera a nocľah v Betleheme

8. deň:po raňajkách celodenný program v Betleheme: bazilika Narodenia,  jaskyňa Mlieka, Pole pastierov, večera a nocľah v Betleheme.

9. deň: poraňajkách transfer na letisko do Tel Avivu, cestou zastávka v Ein Karem – mesto Jána Krstiteľa, prílet do Budapešti, následne transfer autobusom do Lučenca.

 

Sprievodca zájazdusi vyhradzuje právo na zmenu programu!

 

 

 

Cena zahŕňa:transfer na letisko,letenka Budapešť- Tel Aviv – Budapešť,klimatizovaný autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením v 3* hoteli,  polpenzia formou švédskych stolov, odborný sprievodca,cestovné poistenie

 

Cena nezahŕňa:letiskový poplatok 60,00 €,  palivový príplatok podľa aktuálnej ceny paliva /momentálne je to 130,00 €/,obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy 60 USD/platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/

Bližšie informácie v  CK TRINITY, Kováčska 28, Košice 

Pridaj komentár