Zamyslenie na 25. nedeľu cez rok A.

KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: U Boha neexistuje premrhaná šanca

Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Známa ľudová múdrosť, ktorá z nedočkavca robí človeka trpezlivého a z človeka ohraničeného časom robí „nadčasovú“ osobu.

Čas, ktorý plynie v ľudskom živote, nie je časom dôležitým pre Boha. To, čo my považujeme za najdôležitejšie v istom okamihu, niekedy býva u Boha zbytočnosťou. A to, čo my nazývame „premrhanou šancou“, je u Boha len jedna z mnohých možností, ktoré nám dáva.

Veľmi výstižne to vysvetľuje dnešný úryvok z Evanjelia podľa sv. Matúša. Dobrý hospodár – Boh – skoro ráno vychádza, aby do svojej vinice najal robotníkov na celodennú prácu. Podobne vychádza o deviatej, dvanástej aj piatej hodine popoludní. S každým sa zjedná na rovnakej odmene – jeden denár za prácu v jeho vinici.
 
Aj nás Boh pozýva pracovať v jeho vinici. Jedných povoláva hneď na začiatku života, iných vo vyššom veku, iných možno až na sklonku. Všetkým sľubuje rovnakú odmenu – Boh nerobí rozdiely. Sľubuje každému rovnako, hoci môže dať každému inú odmenu. On sa však rozhoduje nerobiť rozdiely a každého odmeniť tým rovnakým a najcennejším.Ak sa pri odmeňovaní dívame na iných, či náhodou nedostali od Pána viac ako my, stávame sa podobnými tým ufrflaným robotníkom z evanjelia. No Boh je spravodlivý, on svoju časť dohody dodržal: každému po denári, počnúc poslednými až po prvých.Z dnešného evanjeliového úryvku si teda môžeme za príklad zobrať aspoň niekoľko bodov: „nepostávať“ nečinne celý svoj život, pracovať v Božej vinici, neposudzovať iných a byť vďačný za dar, ktorý mi Boh dáva.

Ľubomír Majtán
Autor je kňaz Žilinskej diecézy.

Pridaj komentár