Slovenský misijný tím

Misie

 

 

 

 

 

 

 

P. Peter Bortel, CM a P. Ondrej Skočík, CM

Misionári sv. Vincenta prosia o modlitby…

"Našim hlavným cieľom", hovorí sv. Vincent, "je vyučovanie chudobného vidieckeho ľudu". Ľudové misie, alebo ako sa im aj často hovorí "Sväté misie", sú duchovnou obnovou jednotlivých farností, kde prichádzame na pozvanie miestneho pána farára. Je to osobitný Bohom požehnaný čas, na ktorý si mnohí berú dovolenky, náhradné voľno alebo vymieňajú služby tak, aby sa mohli v čo najväčšej miere zúčastniť na misiách. Za Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul sú pre misijný tím vyčlenení Tomáš Brezáni, Ondrej Skočík a Kristián Libant. Snažíme sa osloviť všetkých: deti a mládež, mužov a ženy i chorých a starých, ale aj horlivých i ľahostajných. Cítime však, že to čo sa ľudí dotýka nie je naša múdrosť alebo šikovnosť, ale len a len Božia milosť.

Sv. Vincent povedal: "Boh je LÁSKA a chce, aby sme išli k nemu prostredníctvom lásky. On aj skrze misie, toto dielo Prozreteľnosti, túži aby všetci zakúsili jeho veľkorysú dobrotu a odpúšťajúcu lásku." Je to Boh, ktorý ľudom otvára srdcia v generálnej spovedi aby ich uzdravil a ponúkol im nový život. Jedine vďaka modlitbám a obetám mnohých ľudí Boh túto milosť zosiela a my sme toho svedkami. A preto s veľkou prosbou aspoň o malú modlitbu sa obraciam na celú vincentínsku rodinu.

Program na rok 2011

Dátum

Misie

Obnova misií

26. február – 6. marec

Čáry

 

26. marec – 3. apríl

Batizovce

 

9. – 17. apríl

Lipovce

 

5. – 8. máj

 

Marianka

19. – 22. máj

 

Bohdanovce nad Trnavou

26. – 29. máj

 

Brusno

2. – 5. jún

 

Kluknava

1. – 9. október

Sačurov

 

22. – 30. október

Žakovce

 

10. – 13. november

 

Bratislava – Dúbravka

26. november – 4. december

Breznička

 

15. – 18. december

 

Papradno

Pridaj komentár