Chrámový zbor Campana v Brezničke vydal nové CD Pater meus.

Chrámový zbor Campana, pôsobí už jedenásť rokov vo farnosti Breznička, vydal v týchto dňoch svoje druhé CD pod názvom Pater meus. 23. októbra 2011 na misijnú nedeľu pri slávnostnej sv. omši vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke, mu bolo požehnané na cestu k poslucháčovi. Ako speváci povedali toto dielo patrí Bohu, ako vďaka za dar spevu a patrí aj poslucháčom ako modlitba, cez ktorú sa spoločne spájame.

Zbor prešiel rôznymi obdobiami vývoja. Jeho hlavnou náplňou je sprevádzanie liturgie na sv. omšiach. Campana sa úspešne prezentovala na mnohých zborových prehliadkach a festivaloch chrámovej hudby doma i v zahraničí. Ako to povedal na dnešnej slávnosti Roman Malatinec predseda kultúrnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja, patrí medzi najlepšie zbory v BBSK. Zbor funguje pod vedením MgA. Oľgy Budinskej. Repertoár je adekvátny miestu pôsobenia, chrámu. CD nosič sprítomňuje skladby rôznych štýlových období. Ide o hudbu obdobia od stredoveku až po súčasnosť, od gregoriánskeho chorálu po spirituál a od acapella po spoluprácu s inštrumentmi. Nahrávanie tohto zvukového nosiča bolo realizované v rímskokatolíckom kostole v Brezničke. Nech úsilie pretavené do zvuku tónov slúži na chválu i slávu nášho Boha a nech je zároveň úprimným darom spevákov pre poslucháčov.

Pridaj komentár