Program Misii

Program ľudových misií: farnosť BREZNIČKA  26.11. – 4.12.2011

 

Sobota – 26.11.2011:

            17.30 Kalinovo – spev a modlitba k Duchu Svätému    

·         Symbolické odovzdanie farnosti

·         Modlitba za sväté misie

·         Úvodná sv. omša s misijnou kázňou: KDE SI ADAM?

Nedeľa – 27.11.2011:

            8.00 Kalinovo – sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ         

            9.15 Veľká Ves – sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ    

            10.30 Breznička – sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ    

            15.00 Kalinovo – stretnutie s mládežou    

            17.00 Breznička – stavovská náuka pre ženy    

            17.00 Kalinovo – stavovská náuka pre ženy    

 

Pondelok – 28.11.2011:

            8.00 Kalinovo – sv. omša s misijnou kázňou: HRIECH    

·         Dopoludnia návšteva škôl a obecného úradu

16.00 Kalinovo – sv. omša za účasti detí: HRIECH    

17.30 Breznička – sv. omša s misijnou kázňou OBRÁTENIE

·         Po sv. omši stavovská náuka pre mužov

18:30 Kalinovo – stavovská náuka pre mužov

 

Utorok – 29.11.2011:

            8.00 Veľká Ves – sv. omša s misijnou kázňou: VIERA

·         S udelením sviatosti pomazania chorých, s požehnaním a rozdávaním Červeného škapuliara

16.00 Kalinovo – sv. omša za účasti detí: EUCHARISTIA    

17.30 Breznička – sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD    

·         Po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)

 

Streda – 30.11.2011:

            8.00 Breznička – sv. omša s misijnou kázňou: CIRKEV

·         Po sv. omši katechéza pre seniorov

16.00 Breznička – sv. omša za účasti detí: MÔJ PRIATEĽ JEŽIŠ    

17.30 Kalinovo – sv. omša s misijnou kázňou: JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA    

·         S udelením sviatosti pomazania chorých a s požehnaním a rozdávaním Červeného škapuliara

·         Po sv. omši prednáška: „Katolícke manželstvo za dverami spálne“ Manželia … z LPP.

 

Štvrtok – 1.12.2011:

            8.00 Kalinovo – sv. omša s misijnou kázňou: MODLITBA    

            17.30 Breznička – sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA      

·         S požehnaním a rozdávaním Zeleného škapuliara

·         Po sv. omši ADORÁCIA na spôsob Taizé

            17.30 Veľká Ves – Slávnostná sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA    

·         S požehnaním a rozdávaním Zeleného škapuliara

·         Po sv. omši ADORÁCIA na spôsob Taizé

 

Piatok – 2.12.2011:

            Pôstny deň farnosti obetovaný za duchovné ovocie misií

            8.00 Breznička – sv. omša s misijnou kázňou: UTRPENIE

·         S udelením sviatosti pomazania chorých, s požehnaním a rozdávaním Červeného škapuliara

·         Dopoludnia návšteva chorých vo farnosti, s vysluhovaním sviatostí

17.30 Kalinovo – sv. omša s misijnou kázňou: ZMIERENIE    

·         Po sv. omši KRÍŽOVÁ CESTA V ULICIACH OBCE

 

Sobota – 3.12.2011:

            8.00 Kalinovo – sv. omša s misijnou kázňou: PANNA MÁRIA

            15.00 Breznička – stretnutie s mládežou na tému: LÁSKA A POVOLANIE

            17:30 Breznička – sv. omša s misijnou kázňou: LÁSKA

·         Vo svätej omši bude obnova manželských sľubov

·         Po sv. omši požehnanie a rozdávanie „Zázračnej medaily“ Panny Márie

·         Divadielko v podaní vašich detí o sv. Kataríne Labouré

·         Predstavenie a založenie Združenia Zázračnej medaily

 

Nedeľa – 4.12.2011:

            8.00 Kalinovo – sv. omša s misijnou kázňou: KRÍŽ

            9.15 Veľká Ves – sv. omša s misijnou kázňou: KRÍŽ

            10.30 Breznička – sv. omša s misijnou kázňou: KRÍŽ

            14.30 Breznička – ZÁVEREČNÁ ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ

·         Zverenie farnosti pod ochranu Panny Márie

·         Te Deum + modlitba

·         Požehnanie a uctenie misijného kríža

 

Možnosť prijať sviatosť zmierenia

Breznička:

Streda od 9.00 – 12.00; od 15.00 – do večera

Štvrtok od 15.00 – do večera

Piatok od 15.00 – do večera

Sobota od 9.00 – do 12.00

 

Kalinovo:

Utorok od 15.00 – do večera

Streda od 15.00 – do večera

Štvrtok od 9.00 – 12.00

Piatok od 15 – do 17:15

 

Veľká Ves:

Utorok od 9.00 – 12.00

Štvrtok od 15 – do 17:15

Pridaj komentár