SVEDECTVO Z MISIÍ

Pozývame Vás

na obrazovú prezentáciu

P. Jozefa Strečku SVD

o jeho misijných

skúsenostiach z Filipín

v piatok 11. novembra 2011

v kostole v Brezničke

po sv.omši o 17,30 hod.

 

v kostole v Kalinove

po sv. omši o 16,30 hod.

 

Budete si môcť zakúpiť

knihy s misijnou tematikou,

výrobky z ostrova Mindoro

a zaujímavé CD: angličtina

z rádia BBC a Hlas Ameriky, 

a kresťanské prednášky v češtine

(150 hod.zvuku/1 Euro)

Pridaj komentár