Pozvánka na misie do Brezničky 26. 11. – 4. 12. 2011

Možno sa pýtaš: Čo sú ľudové misie?

Odpoveď je veľmi jednoduchá.

Je to čas venovaný pre seba samého,

keď si pozvaný znovu a v celej hĺbke svojej bytosti objaviť seba.

Je to čas na zamyslenie, aby si spoznal zmysel svojej vlastnej existencie

v zornom pohľade Slova, ktorým je sám Boh.

Každý z nás má v sebe

obrovský potenciál dobrých vlastností,

ktoré treba v sebe prebúdzať.

“. Ľudové misie, alebo ako sa im aj často hovorí “Sväté misie”, sú duchovnou obnovou jednotlivých farností, Je to osobitný Bohom požehnaný čas, na ktorý si mnohí berú dovolenky, náhradné voľno alebo vymieňajú služby tak, aby sa mohli v čo najväčšej miere zúčastniť na misiách. Misionári sa snažia osloviť všetkých: deti a mládež, mužov a ženy i chorých a starých, ale aj horlivých i ľahostajných. Cítia však, že to čo sa ľudí dotýka nie je ich múdrosť alebo šikovnosť, ale len a len Božia milosť.

Sv. Vincent povedal: “Boh je LÁSKA a chce, aby sme išli k nemu prostredníctvom lásky. On aj skrze misie, toto dielo Prozreteľnosti, túži aby všetci zakúsili jeho veľkorysú dobrotu a odpúšťajúcu lásku.” Je to Boh, ktorý ľudom otvára srdcia v generálnej spovedi aby ich uzdravil a ponúkol im nový život. Jedine vďaka modlitbám a obetám mnohých ľudí Boh túto milosť zosiela.

V Kristovom mene prosíme každú rodinu, každého farníka:

Prijmi toto pozvanie!

Pridaj komentár