Požehnané dni misií vo farnosti Breznička

Od 26. novembra do 4. decembra 2011  farnosť Breznička spolu s filiálkami Kalinovo, Veľká Ves a Mládzovo  prežila  požehnané dni misií,ako nás o tom povzbudzuje Kódex kanonického práva v kánone 770, ktoré  vykonali otcovia lazaristi, synovia sv. Vincenta páter Ondrej Skočík CM, páter  Peter Bortel CM. Oporou a veľkým pomocníkom,  svojou prítomnosťou bol   páter provinciál Jozef Noga CM.  

 Za tých deväť dní, slávili  25 sv. omší, odznelo 35 príhovorov, vysluhovanie sviatosti zmierenia,  návštevu chorých, stretnutia s mládežou a deťmi či už  v kostole, aj na   základných  školách, adoráciu, krížová cestu vonku po uliciach  Kalinova, mala zvláštnu atmosféru, akurát v ten deň sa rozsvietila vianočná výzdoba so stromčekom.    Divadielko o sv. Kataríne Labouré nacvičili s deťmi z Brezničky Dcéry kresťanskej lásky sr. Mária a Sr. Helena, ktoré počas týždňa  navštevovali všetkých chorých a spolu s nimi spytovali svedomie a tak ich pripravili na spoveď. V sobotu večerná sv. omša mala nádhernú atmosféru, pri nej si manželia obnovili manželské sľuby a ich vlastné deti im poďakovali za život. Misionári navštívili obecné úrady a stretli sa so starostami jednotlivých obcí.   Mnohí si našli čas a ako sa  niektorí veriaci  vyjadrili, že neverili sebe či tu dokážu prísť každý deň a predsa to dokázali. Dokázali  ich osloviť a otvoriť srdcia pre Boha.  Denne  v misijnej  piesni sme spievali „ jedinú len dušu máš, prečo o ňu viac nedbáš ak ju stratíš“čo ti ostane. A o túto nesmrteľnú dušu jej spásu  tu išlo počas tých nádherných deviatich dní. V posledný deň misií v nedeľu,  farskej  duchovnej  obnovy, čo vlastne misie sú, boli požehnané misijné kríže a kríže pre domácnosti s povzbudením  na  vnútornú premenu. Zanechať zlo a konať dobro k tomu nám všetkým môže byť príkladom Svätý Pavol, lebo úprimne hľadal pravdu. Keď ju spoznal, dokázal opustiť presvedčenie zarytého Izraelitu a nasledovať Pravdu, ktorou bol Kristus.  Aj  v našom hľadaní a prezentovaní pravdy by sme mali mať aj trochu kritické postoje k vlastným názorom a predstavám, ktoré by sme mali ustavične konfrontovať s Pravdou, ktorou je Kristus.  Pane ďakujeme Ti za požehnané dni misií v našej farnosti.

Pridaj komentár