Oznamy Vianoce 2011

Dátum Deň Breznička Kalinovo Veľká Ves Poznámky
24.12.2011 Štedrý deň

8:00

24:00

22:30 21:30

po rannej sv. omši si môžete odpáliť Betlehemské svetlo

17, 00 – štedrá večera v našich domácnostiachp

 

25.12.2011 Narodenie Pána 10:30 8:00 9:15

14,00 – Jasličková pobožnosť  Breznička

                  15,00 – Jasličková pobožnosť Kalinovo, po nej koledy pri cimbalovej muzike

26.12.2011 Sv. Štefan 10.30 8:00 9:15
30.12.2011 Svätá rodina, Ježiš, Mária a Jozef 17:00 hlavný celebrant Mgr. Jozef Motýľ, kaplán Lučenec, po sv. omši   vystúpia novici spolu s mládežou z Vidinej s vianočným programom
31.12.2011 koniec občianskeho roku 2011 17:00 15:00 9:15 sv. omša na poďakovanie za uplynulý rok
1.1.2012 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – nový rok 10:30 8:00 9:15 5. 1. 2012spoveď chorých Veľká Ves , Kalinovo, Breznička a Mládzovo
6.1.2012 Zjavenie Pána – Traja králi 10:30 8:00 9:15
8.1.2012 Krst Pána 10:30 8:00 9:15 Nedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobie a začína obdobie cez rok

Pridaj komentár