Popolcová streda

"Ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej komôrky" (Joel 2, 16).
Naozaj pozoruhodná a neobvyklá predstava o začiatku Pôstneho obdobia! Čo mohlo byť také dôležité, že prorok Joel vyzýva novomanželov, aby vyšli zo svojich izieb, v ktorých prežívali medové týždne, a ponáhľali sa do chrámu modliť sa? Záplava kobyliek zdecimovala úrodu a priviedla Izrael na pokraj národnej katastrofy. Ale prorok Joel navzdory takejto kalamite volá všetkých, aby spoločne s kňazmi prednášali kajúcne a prosebné modlitby.

 

Záplavu kobyliek Joel priamo spája s duchovným stavom národa. Vidí, že mnohí ľudia prestali nasledovať Pána a osvojili si svetské zmýšľanie. Kobylky nepredstavovali len prírodnú katastrofu, Boh ich totiž použil, aby zobudil a prebral svoj ľud. A fungovalo to: ľudia sa zhromaždili, kajali sa a modlili. Boh ich zachránil a obdaroval bohatou úrodou.
V túto Popolcovú stredu Boh vážne oslovuje každého z nás. Dovolíme mu, aby nás skúmal a ukázal nám, ktoré oblasti v našom živote potrebujú očistu? Budeme sa sústredene modliť a obrátime sa celým srdcom k Pánovi? Hriech je nebezpečná hrozba. A podobne ako kobylka aj on má v sebe taký ničivý potenciál, že by sme si mali robiť naozaj vážne starosti.
Máme však nádej! Aj v tomto čase pôstu, rovnako ako v časoch proroka Joela, Boh je pripravený odpustiť nám a uzdraviť nás. Aj svätý Pavol v dnešnom druhom čítaní hovorí, že teraz je čas spásy! Dnes, práve v tejto dobe, je čas milosti.
Všímajme si pozorne, k čomu nás prorok Joel vyzýva! Pripojme sa v tomto čase k svojim bratom a sestrám v modlitbe a pokání. Vyhraďme si osobitný čas na modlitbu a bohoslužbu Pánovi. Ak sa budeme spoločne schádzať a modliť sa, zaznamenáme vo svojom živote počas nasledujúcich šiestich týždňov citeľné zmeny.

 

Ježišu, chcem byť v tomto Pôstnom období úplne uzdravený. Ďakujem ti za tento čas uzdravovania, obnovy a nádeje. Príď, Pane, a obnov moje vnútro!

Pridaj komentár