Púť k úcte sv. Anny

 

Divín, 21. – 22. júl 2012

 

Sobota, 21. júla 2012

 

18:00   Rozjímavýposvätný ruženec v kostole Všetkých svätých – bohoslovci.

 

18:30   Svätá omša vo farskom kostole Všetkých svätých – vsdp. ThDr. Rastislav Polák, PhD. dekan – farár Rožňava

 

20:30   Krížová cesta na divínsku Kalváriu – vdp. Mgr. Vladimír Lalík, farár z Boľkoviec s mládežníckym zborom.

 

23:00   Adorácia v kostole Všetkých svätých – vdp. Mgr. Jozef Haľko, farár Poltár s mládežou farnosti

 

24:00   Svätá omša v kostole Všetkých svätých –  vdp. Mgr. Jozef Haľko, farár Poltár

 

 

Nedeľa, 22. júl 2012

 

6:00     Svätá omša v kostole Všetkých svätých – vdp. ThDr. Ján Mihok, PhD., správca farnosti Divín.

 

7:30     Rozjímavý posvätný ruženec v kostole Všetkých svätých – Ružencové bratstvo.

 

8:00     Svätá omša v kostole Všetkých svätých – vdp. Mgr. Andrej Bisák, správca farnosti Závadka nad Hronom

 

9:30     Procesia od farského kostola Všetkých svätých na pútne miesto – kaplnka sv. Anny.

 

10:00   Slávnostná odpustová svätá omša pri kaplnke sv. Anny

celebruje Mons. doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD., dekan – farár Zvolen/mesto

 

 

Počas celej púte sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia.

 

Sv. Anna, oroduj za nás.

Pridaj komentár