Program bohoslužieb počas Vianočných sviatkov vo farnosti Breznička

22. 12. 2012 – spoločná sviatosť zmierenia – 15,30 – 17,30

vo všetkých kostoloch farnosti

23. 12. 2012 Štvrtá adventná nedeľa

Sv. omše: Kalinovo 8,00 Veľká Ves 9,15, Breznička 10,30

24. 12. 2012 – Štedrý deň

8,00– sv. omša/po nej si môžete odpáliť Betlehemské svetlo/

17, 00 – štedrá večera v našich domácnostiach

21, 30 – sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Veľká Ves

22, 30 – sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Kalinovo

24, 00 – polnočná sv. omša Breznička

25. 12. 2012 Narodenie Pána

8, 00 – sv. omša na úsvite – pastierska Kalinovo

9, 15 – sv. omša vo dne- anjelská Veľká Ves

10, 30 – sv. omša vo dne- anjelská Breznička

15,00 – Jasličková pobožnosť Breznička

14,00 – Jasličková pobožnosť Kalinovo

26. 12. 2012 – Sv. Štefan , prvý mučeník

8, 00 – sv. omša – Kalinovo

9, 15 – sv. omša – Veľká Ves

10, 30 – sv. omša – Breznička

30. 12. 2012 Svätá rodina, Ježiš, Mária, Jozef

8, 00 – sv. omša – Kalinovo

9, 15 – sv. omša – Breznička

10,30 slávnostná odpustová sv. omša, – Veľká Ves

hlavný celebrant ThLic. Milan Kerdík

Pridaj komentár