Desať predsavzatí na nový rok 2013

 

Na Silvestra si želáme „šťastný nový rok“. Nový rok je Božím darom. Boh nám chce dať možnosť, spolu s ním znova nanovo začať. Naštartujme sa do nového roka spoločne s niekoľkými predsavzatiami a prosme Boha o milosť, aby sme svoje celkom osobné predsavzatia s jeho pomocou dokázali aj splniť.

1. Vnášajme Boha do sveta! – Ako misionárska Cirkev by sme sa mali menej zaoberať sebou samými a viac inými ľuďmi. Svet má otázky – dajme mu naše odpovede. Vnášajme Boha do sveta!
2. Staňme sa rybármi ľudí! – Keď chceme ľudí získať pre Boha, musíme byť prirodzení, autentickí, presvedčiví. Vydávajme každý deň svedectvo o nádeji, ktorá nás vedie. Modlime sa spoločne. Hovorme o svojej viere. Pozývajme priateľov do kostola.

3. Buďme dobrotiví! – Buďme dobrí a dobrotiví ku všetkým, ktorých stretneme. Prijímajme každé stretnutie tak, ako by bolo naším prvým, posledným a jediným. Buďme veľkodušní, láskaví a zhovievaví. Odložme svoje mudrlantstvo. Nechajme raz svoje princípy voči ľuďom bokom a odvážme sa k väčšej ľudskosti v správaní.

 

4. Hovorme s druhými a nie o druhých! – Dialóg znamená, že na prvom mieste hovoríme spolu a nie o druhých. Veď či sa skutočne staneme lepšími, keď budeme iných zhadzovať? Nerobme si nijaký obraz o ľuďoch a buďme vždy ochotní odbúrať predsudky.
5. Dohovárajme sa s Bohom! – Vkladajme svoje problémy, želania a myšlienky do modlitby. Zdôverujme sa Bohu. Hovorme s ním o všetkom, čo máme na srdci. Dajme sa ním, naším dobrým priateľom, viesť.
6. Buďme verní! – Tak ako Kristus stojí pri nás s nezlomnou vernosťou, tak by sme aj my mali byť verní jemu. Buďme verní jeho neveste, Cirkvi – aj keď z času na čas nie sme uzrozumení so všetkým, čo sa v Cirkvi deje. To patrí k tomu.
7. Buďme pokojní a uvoľnení! – Nestávajme sa otrokmi aktuálnych trendov a titulkov v médiách. Buďme priekopníkmi nového „trendu“, ktorý s Kristom už prišiel na svet. Božie kráľovstvo je blízko.
8. Buďme plní nádeje! – Optimizmus síce nie je biblickým slovom, ale dosť dobre opisuje to, čo myslíme pod „Evanjeliom“: radostné posolstvo o blízkosti Boha. Ako kresťania sme nádejeplní optimisti – alebo ešte lepšie: nádejeplní realisti. Aj vzhľadom k bolestiam tohto sveta vieme, že pozemská realita je preniknutá Božou láskou. Nemusíme si nič predstierať: máme pred sebou veľkú budúcnosť. Pokúšajme sa zbaviť sa nariekania, šomrania a pesimizmu.
9. Buďme vďační! – Buďme vďační za všetko, čo každý deň nanovo dostávame darom. Práve v čase, v ktorom hrozí, že Cirkev stratí zdanlivé stavy majetkov a štatistickú väčšinu, treba nanovo vyznať: Kristus je Pánom svojej Cirkvi – mimo všetkých cirkevných štatistík. Jeho neopísateľným darom pre nás nie je len rast Cirkvi počtom – z 12 apoštolov na 1,2 miliardu ľudí. Je to oveľa viac – on pozná každého človeka po mene a má v pláne niečo mimoriadne s každým z nás.
10. „Povedzte malomyseľným: Vzchopte sa, nebojte sa, hľa váš Boh!“ (Iz 35,4) – Buďme v čase beznádeje tými prvými, čo premenia beznádejnosť na neohrozenosť, mrzutosť na veľkomyseľnosť, nadutosť na pokoru. Buďme aj v období obáv a núdze svedkami našej nádeje. Žime dnešok tak, akoby to bol náš prvý, posledný a jediný deň: V nebi už niet ľahostajných pohľadov (sv. Terézia z Lisieux).

–zg-

Pridaj komentár