Dobrá novina.

Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, deťom i mládeži, ktorí v našej farnosti zvestovali Dobrú novinu o narodení Pána Ježiša. Sumu, ktorú sme poslali na misie je 1499 Eur. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Štefan Kosturko

Pridaj komentár