Pri príležitosti Svetového dňa chorých možnosť získania odpustkov

Vatikán 29. januára (RV) – Pri príležitosti Svetového dňa chorých môžu nielen účastníci, ale tiež chorí a tí, ktorí sa o nich starajú, získať plnomocné odpustky. Rozhodol o tom Benedikt XVI. dekrétom Apoštolskej penitenciárie z 18. januára. Tohtoročná spomienka sa začne 7. februára a vyvrcholí 11. februára na sviatok Panny Márie Lurdskej v bavorskom mariánskom pútnickom mieste Altötting.

V dekréte sa uvádza, že Svätý Otec rozšíril možnosť veriacim získať odpustky pri príležitosti osláv tohto svetového dňa, aby sa „osobitne v Roku viery účinnejším spôsobom prejavila katechéza o spasiteľnom význame utrpenia a prehĺbila vnímavosť tých, ktorí sa rozličným spôsobom venujú službe tým, ktorí trpia na tele alebo na duchu“.

Plnomocné odpustky môžu veriaci získať v uvedených dňoch za obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) pre seba alebo pre duše v očistci, ak sa zúčastnia na liturgickej slávnosti spojenej s týmto dňom v Altötingu alebo na ktoromkoľvek inom mieste určenom cirkevnou autoritou. Rovnako sa pomodlia modlitbu Otče náš, Vyznanie viery a jednu z mariánskych modlitieb.

Odpustky môžu získať všetci veriaci, ktorí v nemocniciach alebo súkromných domoch slúžia s láskou chorým a nemôžu sa zúčastniť na liturgických sláveniach spojených s týmto dňom a splnia obvyklé podmienky. Taktiež veriaci, ktorí sa z dôvodu choroby, alebo vysokého veku nemôžu zúčastniť na liturgickej slávnosti, ale duchovným spôsobom – bez náklonnosti k akémukoľvek hriechu – sa zúčastnia na spomenutých sláveniach. A to osobitne, keď bude prostredníctvom rozhlasu alebo televízie prenášaná liturgická slávnosť a posolstvo Svätého Otca a s úprimným srdcom sa pomodlia za všetkých chorých a svoje utrpenie, tak fyzické ako aj duchovné, obetujú Bohu prostredníctvom Panny Márie Uzdravenia chorých.

Čiastočné odpustky môžu získať všetci tí, ktorí v uvedených dňoch s úprimným srdcom vyslovia modlitby k Bohu na pomoc chorým a v duchu Roka viery.

Pridaj komentár