Občianske združenie pre duchovnú obnovu obce, Mýtna

Vdp. Duchovní otcovia, farnosti

Vec: 2% z odvedenej dane

Obraciame sa na Vás s prosbou, ako Občianske združenie, ktorého hlavným cieľom a poslaním, je výstavba Rimskokatolíckeho kostola v obci Mýtna, farnosť Divín, Rožňavská diecéza. K žiadosti sa pripája aj ThDr. Ján Mihok, PhD. správca farnosti Divín, ako investor.

Už desaťročie sa usilujeme o výstavbu kostola v našej obci a až v septembri minulého roka, sa nám podarilo začať s výstavbou kostola sv. Cyrila a Metoda. Bolo by pekné, keby sme v tomto jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda kostol aj dostavali. No nad týmto naším snom visí veľký otáznik, v podobe nedostatku finančných prostriedkov.

Naším listom Vás prosíme o pomoc, spočívajúcu v spropagovaní našej webovej stránky, www.duchovnaobnova.skvo Vašich farnostiach, formou vyvesenia tohto listu, alebo samotnej webovej adresy, aby sa ku nej dostalo, čo najväčšie množstvo ľudí. Na tejto stránke naši priaznivci a dobrodinci, nájdu kontakty, inkasné údaje/aj pre zahraničie/ foto galériu našej dvojmesačnej svojpomocnej práce, v uplynulom roku. Čo je však v tomto období najaktuálnejšie, nájdu tam tlačivá na stiahnutie, prostredníctvom ktorých môžu darovať 2% z odvedenej dane v r. 2012 a tak pomôcť s výstavbou. Zároveň Vás prosíme o vytlačenie niekoľkých exemplárov tlačív, pre veriacich, ich rod. príslušníkov, či sympatizantov, ktorí nemajú prístup k internetu a chceli by pomôcť.

Ďalšiu, akúkoľvek formu pomoci, nechávame na Vaše zváženie a možnosti, avšak vopred, za Vašu ochotu a pomoc, s vďakou vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať.

S úctou a vďakou, Dušan Hronec podpredseda OZ

ThDr. Ján Mihok, PhD. správca farnosti

V Mýtnej 10.02.2013

Pridaj komentár