Zasvätenie Panne Márii.

Pápež František v závere svätej omše 13. októbra 2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne za účasti členov mariánskych hnutí z celého sveta, ktorou vyvrcholili Mariánske dni organizované v rámci Roka viery, predniesol pred sochou Fatimskej Panny Márie nasledujúcu modlitbu zverenia sa pod ochranu Nebeskej Matky:

Preblahoslavená Panna Mária Fatimská,
s obnovenou vďačnosťou za tvoju materinskú prítomnosť
pripájame svoj hlas k hlasu všetkých generácií,
ktoré ťa volajú blahoslavenou.

Oslavujeme v tebe veľké diela Boha,
ktorý sa vo svojom milosrdenstve neúnavne skláňa
k ľudstvu, sužovanému zlom a zranenému hriechom,
aby ho uzdravil a spasil.

Prijmi s materskou dobrotivosťou
tento zverujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou
pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý.

Sme si istí, že každý z nás je vzácny tvojim očiam
a že ti nie je cudzie nič z toho, čo prebýva v našich srdciach.
Dávame na sebe spočinúť tvojmu blaživému pohľadu
a prijímame potešujúce pohladenie tvojho úsmevu.

Opatruj náš život vo svojom náručí:
žehnaj a posilňuj každú túžbu po dobre,
oživuj a sýť vieru,
dodávaj silu a svetlo nádeji,
vzbudzuj a roznecuj lásku,
veď nás všetkých po ceste svätosti.

Nauč nás svojej prednostnej láske
voči maličkým a chudobným,
voči odstrčeným a trpiacim,
voči hriešnikom a v srdci zblúdeným,
zhromaždi všetkých pod svoju ochranu
a všetkých odovzdaj tvojmu milovanému Synovi,
nášmu Pánovi, Ježišovi.

Amen.

 

Pridaj komentár