Posledná rozlúčka s Vdp. Milanom Fečkem

milan-fecke-parte

Dňa 3.11.2014 v nočných hodinách – si Pán Boh povolal svojho kňaza dp. Milana Fečkeho, kaplána v Krompachoch. Dp. Milan Fečke odišiel do večnosti v 60. roku života a 37. roku kňazstva. Porúčame ho do Vašich modlitieb! Nech ho Pán oslávi.

 

Pôsobiská: Divín, Breznička, Smolník, Hrhov, Rožňava, Držkovce, Krompachy.

 

Pohrebná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi sa uskutoční vo štvrtok 6.11.2014 o 10:00 hod. vo farskom kostole v Krompachoch.