Program Bohoslužieb Vianoce 2015

24.12. 2015 – Štedrý deň
Sv. omše: Kalinovo 8,00 Veľká Ves 9,15, Breznička 10,30
24.12. 2015 – Štedrý deŇ
08,00– sv. omša /po nej si môžete odpáliť Betlehemské svetlo/
17, 00 – štedrá večera v našich domácnostiach
21, 30 – sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Veľká Ves
22, 30 – sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Kalinovo
24, 00 – polnočná sv. omša Breznička

 

25.12. 2015– Narodenie Pána
08, 00 – sv. omša na úsvite – pastierska Kalinovo
09, 15 – sv. omša vo dne- anjelská Veľká Ves
10, 30 – sv. omša vo dne- anjelská Breznička
15,30– Jasličková pobožnosť Breznička
14,00 – Jasličková pobožnosť Kalinovo

 

12. 2015 – Sv. Štefan – prvý muČeník
08, 00 – sv. omša – Kalinovo
09, 15 – sv. omša – Veľká Ves
10, 30 – sv. omša – Breznička

 

12. 2015 – Svätá rodina, Ježiš, Mária a Jozef
09,00 – sv. omša – Kalinovo
10, 00 – sv. omša – Breznička
11,00 slávnostná odpustová sv. omša, – Veľká Ves

 

hlavný celebrant Mgr. Rajmund Demeter, Ján Lehocký OFM novokňaz Fiľakovo

 

12. 2015- koniec občianskeho roku 2015
15,00, sv. omša na poďakovanie za uplynulý rok Veľká Ves
16,00 – sv. omša na poďakovanie za uplynulý rok Kalinovo
17, 00 – sv. omša na poďakovanie za uplynulý rok Breznička

 

1. 2016- Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – nový rok
08, 00 – sv. omša Kalinovo
09, 15 – sv. omša Veľká Ves
10, 30 – sv. omša Breznička

 

1. 2016 – 2. nedeĽa po Narodení Pána
08, 00 – sv. omša Kalinovo
09, 15 – sv. omša Veľká Ves
10, 30 – sv. omša Breznička

 

1. 2016 – Zjavenie Pána – Traja králi
08, 00 – sv. omša Kalinovo
09, 15 – sv. omša Veľká Ves
10, 30 – sv. omša Breznička

 

1. 2016 – nedeľa Krstu Pána
08, 00 – sv. omša Kalinovo
09, 15 – sv. omša Veľká Ves
10, 30 – sv. omša Breznička