Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

Veľadôstojný pán!
Dovoľujem si Vás s láskou osloviť a dať Vám do pozornosti akciu kňazského seminára – Deň otvorených dverí 2016, ktorá sa uskutoční 17. 4. 2016 v košickom seminári (DOD16). plagát DOD 16V Košickom seminári je to veľká duchovno-kultúrna udalosť, kde sa zúčastňuje každoročne veľké množstvo ľudí z rôznych vekových skupín a záujmov, a najmä mladí, ktorí chcú vedieť o našom živote v seminári viac. Okrem prehliadky priestorov seminára tu organizujeme celý rad podujatí (napr. duchovný program; program pre deti; rôzne scénky a súťaže; zabezpečujeme obed a občerstvenie na celý deň).

Je pre nás potrebné aby sme oslovili a pozvali čo najviac ľudí, nie pre našu slávu, ale pre šírenie Evanjelia, a slobodne ukázať spoločnosti, že aj pri súčasných svetových trendoch a ideológiách sa dá žiť pre Krista a s Kristom.

Na to aby sme oslovili čo najviac ľudí potrebujeme aj Vašu pomoc. Pripravili sme plagáty, ktoré rozdáme na Zelený štvrtok na Biskupskom úrade v Rožňave. Pekne Vás prosím o vyvesenie tohto plagátu v kostole / v kostoloch, ktoré sú Vám zverené; aj o krátky oznam božiemu ľudu o tejto akcii.

Vzhľadom na materiálnu náročnosť príprav DOD16 máme na starosti oslovovanie potenciálnych sponzorov. V prípade ak máte skúsenosť s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je ochotná podporiť našu akciu, Vás pekne prosím aby ste mi zaslali jej kontaktné údaje pre oslovenie. Kontakt na mňa je uvedený nižšie.

V prípade Vášho záujmu na účasti DOD16 aj s farníkmi mi prosím dajte na vedomie približný počet osôb, pre odhad množstva potrebných vecí.
Budeme radi ak nás poctíte svojou účasťou na DOD16 aj spolu s Vám zvereným božím ľuďom!
V mene celého seminára Vám ĎAKUJEM !
Pochválený buď Ježiš Kristus !

Peter Manko

+421 917 390 554

peter.manko(at)live.com

V Košiciach dňa 8. 3. 2016