Program bohoslužieb počas vianočných sviatkov

24.12.2017 Štedrý deň

 • 17:00 – štedrá večera
 • 21:30 – sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Veľká Ves
 • 22:30 – sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Kalinovo
 • 24:00 – polnočná sv. omša Breznička

25.12.2017 Narodenie Pána

 • 8:00 – sv. omša na úsvite – pastierska Kalinovo
 • 9:15 – sv. omša vo dne – anjelská Veľká Ves
 • 10:30 – sv. omša vo dne – anjelská Breznička
 • 14:00 – Jasličková pobožnosť Kalinovo
 • 15:30 – Jasličková pobožnosť Breznička

26.12.2017 sv. Štefan – prvý mučeník

 • 8:00 – sv. omša Kalinovo
 • 9:15 – sv. omša Veľká Ves
 • 10:30 sv. omša Breznička

31.12.2017 Svätá Rodina, Ježiš, Mária a Jozef; Koniec občianskeho roku 2017

 • 8:00 – sv. omša Kalinovo
 • 9:15 – sv. omša Breznička
 • 10:30 – sv. omša Veľká Ves ; Odpust; Hlavný celebrant Mgr. Benedikt Myroslav Ščerban, OFM , kaplán Lučenec

1.1.2017 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový Rok

 • 8:00 – sv. omša Kalinovo
 • 9:15 – sv. omša Veľká Ves
 • 10:30 sv. omša Breznička

6.1.2017 Zjavenie Pána – Traja Králi

 • 8:00 – sv. omša Kalinovo
 • 9:15 – sv. omša Veľká Ves
 • 10:30 sv. omša Breznička

7.1.2017 Nedeľa Krstu Pána

 • 8:00 – sv. omša Kalinovo
 • 9:15 – sv. omša Veľká Ves
 • 10:30 sv. omša Breznička