Duchovné sväté prijímanie

Eucharistiu je možné vovýnimočnej situácii prijímať aj duchovne. Dať
pozor na niekoľko vecí:
/”Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité *si urobiť
duchovné sväté prijímanie,* čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej
túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.
Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité
mať na pamäti nasledovné:
– hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych
uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať
polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety
Ježiša Krista.
– našu snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa
zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné
modlitby
– Počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a
neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.
Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale oni aj vyjadrujú základný
postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi
Kristovi.”/
Počas duchovného prijímania Eucharistie je vhodné pomodliť sa túto modlitbu:
*Modlitba duchovného svätého prijímania*
*/podľa sv. Alfonza z Liguori/*
*Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne
prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem
všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti
ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne
nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ
a kraľuješ na veky vekov. Amen.*