Odovzdávanie kaplnky Panny Márie po naších rodinách.

PBJK! Srdečne Vás všetkých pozdravujeme a uisťujeme o našej modlitbe, v tomto mimoriadnom čase!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19 by sme Vás chceli veľmi dôrazne poprosiť o dodržiavanie nasledujúcich opatrení pri odovzdávaní a prijímaní kaplnky PMZM.
Aj my sme si vedomí vážnosti situácie a preto v zhode s postojom našich otcov biskupom svojim zodpovedným správaním chceme napomôcť čo najrýchlejšiemu ústupu ochorenia.
Počnúc dnešným dňom je pri predávaní Kaplnky potrebné vykonať nasledujúce opatrenia:
1. Pri odovzdaní a prijatí kaplnky majte vždy na sebe ochranné rúško alebo respirátor, prípadne aj ochranné rukavice – v prípade že rúško nemáte, nakoľko je ich nedostatok, je vhodné vyrobiť si doma vlastné z bavlnenej látky alebo použiť aspoň šál
2. Minimalizujte čas, ktorí strávite pri odovzdávaní, vyhýbajte sa blízkemu kontaktu – ochorenie COVID-19 v 4 z 5 prípadov prebieha bezpríznakovo – infikovaná osoba sa môže cítiť v poriadku, je pritom ale infekčná. Taktiež infikovaný človek je infekčný už od samého začiatku ochorenia – 14 dní pred prepuknutím ochorenia. Vírus sa prenáša v kvapôčkach hlienu až na vzdialenosť 4,5 metra, zotrváva aj na rôznych predmetoch.
3. Po prevzatí a vystavení kaplnky vo svojej domácnosti a po manipulácii s ňou si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom (20 sekúnd), a použite univerzálny dezinfekčný prostriedok(Sanytol), ktorým kaplnku a sochu šetrne poumývate – koronavírus prežíva na rôznych povrchoch až do 72 hodín, na skle až 96 hodín. Tuky obsiahnuté v mydle rozkladajú membránu vírusu.
4. Keď kaplnka PM z rodiny odchádza, tak isto ju šetrne pretrite dezinfekčným prostriedkom!
5. S kaplnkou nechajte putovať iba letáčik s modlitbou prosby/prijatia a poďakovania/rozlúčky, vložte ho priamo do kaplnky – tašku s knihami a publikáciami dočasne uložte a neposúvajte z rodiny do rodiny, aby sme tak minimalizovali presun potenciálne kontaminovaných predmetov medzi domácnosťami.
6. V mestách, kde sú hniezda nákazy, ako teraz Bratislava, odporúčame pozastaviť putovanie, ale zvážte vedúci, je to na Vás!
Pamätajme spoločne pri Panne Márii Zázračnej medaily na spoločný úmysel za zastavenie šírenia vírusu, za mocnú ochranu Panny Márie, za všetky rodiny na Slovensku.
Ak by ste potrebovali Zázračné medaile, dajte vedieť….
Plánované duchovné cvičenia a stretnutia tento mesiac marec sa rušia a uvidíme, či sa budú rušiť aj aprílové….. ak budú náhradné termíny, dáme vedieť! Zostávame naďalej spojení v modlitbe!
TIETO INŠTRUKCIE PROSÍM VLOŽTE DO KAPLNKY a informujte členov vo svojej skupine!!!