Liturgia domácej cirkvi

Drahí bratia v kňazskej službe,
V týchto dňoch, keď sú rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si všetci uvedomujeme dar ich prítomnosti i to, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista.
Rodiny si v tomto čase môžu viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.
Ponúknite rodinám “Liturgiu domácej cirkvi”, na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbuďte ich, aby sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich spoločnej rodinnej liturgii: zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf
Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk
Túto liturgiu pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac informácií: www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319018)
S prianím požehnaných dní,
Kancelária BÚ