Tv Lux vo Svätom týždni

Televízia Lux vysiela vo Veľkom týždni:
Kvetná nedeľa: 11.00 hod. Vatikán Bazilika sv. Petra, apoštola
18.30 hod. kaplnka Tv Lux
Zelený štvrtok:
9.30 hod. Katedrála sv. Martina Bratislava
18.00 hod. Vatikán -Bazilika sv. Petra, apoštola
20.00 hod. Svätá hodina
Veľký piatok:
Obrady 15.00 hod. Katedrála sv. Martina Bratislava
18.00 hod. Vatikán -Bazilika sv. Petra, apoštola
21.00 hod. Krížová cesta
Biela Sobota:
Obrady Bielej soboty –Vzkriesenie 19.30 hod. Katedrála sv. Martina Bratislava
21.00 hod. Vatikán Bazilika sv. Petra, apoštola
Veľkonočná nedeľa
sv. omše:9.30 hod. Katedrála sv. Martina Bratislava
11.00 hod. Vatikán -Bazilika sv. Petra, apoštola
12.00 hod. Urbi et Orbi–požehnanie mestu Rímu a celému svetu
18.30 hod. kaplnka Tv Lux
MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÉHO JEDLA
V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13) Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.
Modlitba: Zvelebený si, Pane, náš Bože, Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, aby sa posilnila naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave. Skrze Krista, nášho Pána. Amen S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš … Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária … Pod Tvoju ochranu …
Modlime sa v čase pandémie: Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu; posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s teboužije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
Dobrorečme Pánovi. Bohu vďaka i Márii i svätému Jozefovi.