Koronavírus

Milí priatelia!
Neklesajme na mysli, nech sa neoslabí naše spoločenstvo.
Korunavírus môže byť niekde, kdekoľvek, ale Boh je všade.
Koronavírus škodí, Boh uzdravuje a dáva život.
Koronavírusu sa bránime, ale otvorme sa Bohu.
Koronavírus útočí na pľúca, nie na mozog.
Pľúcami ducha je modlitba, tam sa koronavírus nedostane.
Koronavírus hľadá spojenca – strach, ale Ježiš nám hovorí „nebojte sa”!
Koronavírus prejde, ale Božia láska aj naša láska zostanú navždy.
Koronavírus nás núti, aby sme zostali doma. Domáce spoločenstvo je ako zlatá duchovná baňa.
Nech vám Veľkonočný Baránok Kristus žehná!