Modlime sa spolu s Pannou Máriou

Drahí bratia kňazi, milovaní bratia a sestry,
tento rok, keď už dlhší čas prežívame izoláciu kvôli pandémii koronavírusu, budeme prežívať aj mesiac máj netradične. Hoci, už máme nádej, že uvoľňovaním opatrení sa postupne otvoria kostoly pre bohoslužby, pre spoločné slávenie Eucharistie, predsa ešte na začiatku mája sa nebudeme môcť stretávať na májových pobožnostiach spoločne a v našich kostoloch. Ale vieme, že Ježiš nám pomáha zvládať aj takéto situácie, keď hovorí: „…kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20) To môže byť aj doma, ale môžeme sa stretnúť aj inak. Je možné zjednotiť sa aj duchovne. Práve k takémuto zjednoteniu vás všetkých pozývam v tejto zvláštnej dobe náročnej skúšky, ktorú prežívame. Tento rok v máji chceme prosiť cez Pannu Máriu zvlášť o zastavenie pandémie, ale aj o ochranu od každého vírusu, ktorý ničí telo, ale najmä dušu. Prosíme o orodovanie a ochranu aj sv. Jozefa, ktorého si pripomíname hneď 1. mája, keď slávime spomienku sv. Jozefa, robotníka a potrebujeme pomoc aj ďalších svätých. Takto môžeme vyprosiť aj otvorenie našich kostolov a to, aby sa do nich vrátili všetci, ktorí aj predtým navštevovali bohoslužby, ale nielen oni, ale aby ich začali navštevovať aj iní, ďalší -aby tam boli privedení aj našimi modlitbami. A aby tak, ako sme už dlhý čas prosili, a neprestali sme prosiť, aby 13. mája, na sviatok Fatimskej Panny Márie, sme už mohli spoločne ďakovať v našich chrámoch alebo pri mariánskych stĺpoch, za našu záchranu. Na našej web stránke bude v týždni pred začiatkom mája zverejnený text mariánskej pobožnosti. Sú to takmer všetko modlitby známe, „overené“ svojou účinnosťou. Všetkých vás pozývam k duchovnej jednote v spoločnej modlitbe každý večer o19,30. Budem sa ju modlievať na balkóne biskupskej rezidencie, ktorý je oproti mariánskemu stĺpu, ktorý svedčí o vďake Bohu a Panne Márii. Viditeľným znakom nášho zjednotenia v diecéze a so všetkými ostatnými, ktorí sa chcú pridať, bude obraz Rožňavskej Panny Márie v okne rezidencie, ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky. Máriin obraz nás zjednocuje a bude zjednocovať, aby sme Ňou vedení šli neustále v ústrety Pánovi. Obraz Rožňavskej Panny Márie si dajme aj do okien v dôvere, že ako krv baránka zachránila Izraelitov, tak teraz môžeme pocítiť výraznú pomoc Panny Márie. Môžete použiť aj iný mariánsky obraz, sošku; doma si urobme mariánsky oltárik, ozdobme kvetmi…
Zvlášť povzbudzujem mojich bratov kňazov, aby veriacich vo svojich farnostiach dostupným spôsobom informovali o tejto spoločnej modlitbe a sprístupnili im texty mariánskej pobožnosti. Verím, že radi pomôžete vtom aj vy, bratia a sestry vo vašich farnostiach. Pozývam nielen k modlitbe, ale i k spolupráci aj mladú generáciu, aby tiež pomohli sprostredkovať túto informáciu a text pobožnosti opäť možným spôsobom tým, ktorí sa k nej nedostanú. V Rožňave budem zjednotený so všetkými modliacimi sa, ale myslieť budem na všetkých, zvlášť na tých, ktorým sa ešte nepodarilo zo svojho hrobu hriechu odvaliť stále ťažký kameň, aby mohla vojsť do ich duší milosť vykúpenia. Prajem Vám milostiplné a radostné prežívanie veľkonočného obdobia s Rožňavskou Pannou Máriou i so sv. Jozefom a zo srdca vám všetkým žehnám.
Mons. Stanislav Stolárik rožňavský diecézny biskup
Rožňava 24.4.2020Prot. č.: 174/2020