Gratulácie k 60. narodeninám ThLic. Štefanovi Kosturkovi

Veriaci z Veľkej Vsi

Veriaci z Kalinova