AKO ZÍSKAŤ ODPUSTKY POČAS ROKU SV. JOZEFA?

AKO ZÍSKAŤ ODPUSTKY POČAS ROKU SV. JOZEFA?
Preklad textu vo videu: Pápež František vyhlásil rok sv. Jozefa, ktorý bude trvať do 8. decembra 2021 a bude oslavou 150 tého výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi. Pri tejto príležitosti pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov. Tu sú možnosti ako:
1. Rozjímanie nad modlitbou Otče náš po dobu 30 minút alebo účasť na duchovných cvičeniach (aspoň jeden deň), ktoré zahŕňajú rozjímanie nad sv. Jozefom.
2. Vykonanie telesného alebo duchovného skutku milosrdenstva podľa príkladu sv. Jozefa.
3. Modlitba ruženca ako rodina, alebo ako zasnúbený pár.
4. Zasvätením svojej denno-dennej práce pod ochranu sv. Jozefa a prosiť o jeho príhovor aj pre tých, ktorí prácu nemajú, aby tak práca všetkých bola dôstojnejšia.
5. Modlitba litánií k sv. Jozefovi alebo iná modlitba na úmysel prenasledovanej cirkvi a trpiacich kresťanov.
Podmienky: pristúpiť k sviatosti zmierenia, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanie sa od hriechu.