Duchovná obnova

V sobotu 15. mája 2021 bude mať v Nitre Združenie Zázračnej medaily duchovnú obnovu on line, na ktorú ste srdečne pozvaní. Duchovná obnova začne o 9. hodine prednáškou P. Ondreja Skočíka CM. Po prestávke bude v kaplnke provinciálneho domu v Nitre adorácia, sv. ruženec a duchovná obnova vyvrcholí sv. omšou, ktorá začne o 11, 45 hod.

Duchovnú obnovu budeme streamovať cez facebookový profil Združenia Zázračnej medaily,

link: www.facebook.com/zdruzeniezazracnejmedaily/

Pán Boh zaplať.